Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2002 av Wärtsilä Oyj Abp

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
30 oktober 2007 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITAL OCH RÖSTER 30.10.2007 kl. 11.00

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 26.7. – 23.10.2007 konverterades enligt optionsvillkoren 89.898 optioner till 134.847 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 471.964,50 euro.

Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 335.798.963,50 euro och antalet aktier 95.942.561 varav 23.579.587 A-aktier och 72.362.974 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

Under teckningstiden har sammanlagt 3.391.944 optionsrätter konverterats till aktier på basis av optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,7% av aktiestocken. Totalt är 58.056 aktier ännu otecknade.

 

 

© 2019 Wärtsilä