Tidtabell för Wärtsiläs ekonomiska publikationer 2007 och 2008

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
30 augusti 2006 kl 10:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp:s bokslutskommuniké för 2006 publiceras tisdagen 6.2.2007.

Årsberättelsen för 2006 publiceras vecka 10/2007.

Bolagets ordinarie bolagsstämma 2007 hålls onsdagen 14.3.2007 i Helsingfors.

Under 2007 publicerar Wärtsilä tre delårsrapporter. Delårsrapporten för januari-mars publiceras fredagen 4.5.2007, delårsrapporten för januari-juni fredagen 3.8.2007 och delårsrapporten för januari-september tisdagen 30.10.2007.

Bokslutskommunikén för 2007 publiceras tisdagen 5.2.2008, och ordinarie bolagsstämman 2008 hålls onsdagen 19.3.2008 i Helsingfors.

Den ekonomiska informationen om bolaget publiceras samtidigt på finska, svenska och engelska.

Resultatmeddelandet kan genast efter publiceringen även läsas på internet på adressen www.wartsila.com.

© 2020 Wärtsilä