Wärtsiläs förvärv av det singaporeanska bolaget Total Automation fastställdes

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
30 juni 2006 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 30.6.2006 kl. 12.30

Wärtsiläs förvärv av Total Automation i Singapore fastställdes i dag. I februari undertecknade Wärtsilä ett avtal om att köpa Total Automations hela affärsverksamhet och dotterbolag.

Total Automation erbjuder underhålls- och reparationsinstallationstjänster för kunder inom sjöfart, offshorebranschen, olje- och petrokemisk industri, kraftverk samt gas- och processindustri. Kunderna är multinationella bolag, skeppsvarv och rederier.

Total Automations omsättning år 2005 var 42,8 miljoner euro och lönsamheten har hela tiden överstigit 15%. Bolaget har över 400 anställda och verksamhetsställen i Singapore, Dubai, Frankrike, Storbritannien och Kina. Köpesumman är 61,6 miljoner euro. Affärsverksamheten konsolideras från 30.6.2006. Richard Willenbrock fortsätter som verkställande direktör för företaget.

Företagsförvärvet är en del av Wärtsiläs strategi att bygga ut affärsverksamheten Services, och det kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv av bolag inom el och automation i Europa och Nordamerika.

Ytterligare information: Direktör Pekka Ahlqvist, Wärtsilä Automation, tfn 010 709 2425.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä