Wärtsilä HY den första hybridkraftmodulen i sitt slag inom marinbranschen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
30 maj 2017 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä lanserar en unik hybridprodukt, Wärtsilä HY, som är en helt ny innovation inom marina propulsionssystem. Genom att utnyttja sitt tekniska kunnande inom motordesign och E&A-system (Electrical & Automation) introducerar Wärtsilä en fullt integrerad hybridkraftmodul, d.v.s. en kombination av motorer, ett energilagringssystem och elektronik som är optimerade för att fungera tillsammans genom ett nyutvecklat energihanteringssystem. Det är den första hybridkraftmodulen av den här typen som tillverkats inom marinsektorn och den innebär en ny branschstandard för marin hybridpropulsion.

Trenden inom den marina sektorn går mot hybridpropulsionslösningar, och de antas ingå i en stor andel av alla fartyg som beställs under de kommande tio åren. Det nya energihanteringssystemet representerar den senaste generationens integrerade kontrollsystem och är specifikt framtaget för den här applikationen. Systemet ger utmärkta möjligheter till samverkan med fartygets övriga system.

Wärtsilä HY ger flera kundfördelar genom ökad driftseffektivitet och flexibilitet, vilket leder till lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp och förbättrad fartygsprestanda. Vid drift i miljöläge kan man uppnå nollutsläpp. Tack vare en ny, patentsökt automatiseringsprocess kan även drift utan rök nås vid alla belastningsförhållanden och i alla driftlägen. Minskad motordrifttid betyder dessutom lägre underhållskrav och ger längre serviceintervall. Wärtsilä HY säkerställer att övergripande fartygsprestanda förbättras markant jämfört med drift av konventionella maskin- och hybridlösningar, samtidigt som en högre redundansnivå främjar ökad säkerhet. Andra fördelar är omedelbar respons vid belastningsförändringar, övergripande systemcertifiering och garanterad prestanda.

Klassificeringssällskapet för fartyg, Lloyds Register (LR), har utfärdat principgodkännande för Wärtsilä HY. Certifikatet är baserat på tekniskt material och säkerhetsanalyser gällande systemets normaldrift samt en presentation av riskscenarier. Det här innebär att man förväntar sig att systemkonstruktionen beviljas slutligt klassgodkännande för aktuella projekt.

LR-direktören för Marine & Offshore, Nick Brown, kommenterar: ”LR är stolt över att utfärda ett certifikat om principgodkännande för Wärtsilä HY-hybridkraftmodul. LR är liksom Wärtsilä engagerade i att hantera de stora utmaningar som branschen står inför, i synnerhet de miljöutmaningar som är relaterade till koldioxidutsläpp. LR lägger fokus på introduktion av ny teknik som potentiellt erbjuder säkra och effektiva lösningar, och hybridtekniken är en av dessa. Vi har arbetat för att stöda Wärtsilä i förverkligandet av den här nya produkten och är glada över lanseringen på Nor-Shipping.”

“Wärtsiläs utmärkta produktportfölj och breda kunnande och expertis innebär att vi kan utveckla produkter som till exempel Wärtsilä HY, där teknologier från olika områden kombineras. Den här utvecklingen öppnar dörren till en ny era med marinteknologi som hade varit otänkbar för bara en kort tid sedan. Den stöder Wärtsiläs ledarskap inom nya, innovativa lösningar med oöverträffade fördelar för våra kunder och partners”, menar Giulio Tirelli, direktör på Wärtsilä Marine Solutions.

Wärtsilä HY kommer att finnas i olika versioner anpassade för varje fartygskategori. De första versionerna som introduceras på marknaden är framtagna för bogserbåtar och medelstora färjor, men Wärtsilä ser även stor potential i andra typer av fartyg. Det här är den första lanseringen av en produkt av den här typen där varje enskild version är anpassad till en specifik marknad, vilket säkerställer optimal anpassning till den specifika tillämpningen.

Wärtsilä HY lanseras officiellt under Nor-Shipping-mässan som pågår i Oslo från den 30 maj till 2 juni 2017.

Läs mer om Wärtsilä HY (på engelska): Wärtsilä HY
Länk till videon (på engelska)

Bild 1
Bildtext: Wärtsilä HY är en fullständigt integrerad hybridkraftmodul i en dieselmekanisk konfiguration.

Bild 2
Bildtext: En normal systemlösning med Wärtsilä HY för bogserbåtsapplikation, i en dieselmekanisk konfiguration med axelmotor/generator.

Mediakontakter:

Giulio Tirelli
Direktör, Marine Engineering
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +39 040 31956
giulio.tirelli@wartsila.com

Peter Rogers
Direktör, Power Conversion
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +49 4088 2520 76
peter.rogers@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä