Kanadensiska Husky Oil beställde drivsystem av Wärtsilä

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
30 maj 2002 kl 03:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 30.5.2002

Wärtsilä levererar ett komplett drivsystem till ett oljeproduktionsfartyg, som byggs för kanadensiska Husky Oil Operations Ltd. Fartyget byggs av sydkoreanska Samsung Heavy Industries Co Ltd.

Det är fråga om ett sk. FPSO-fartyg, som kombinerar oljeproduktion, lagring och vidareleverans av olja. Wärtsiläs drivsystem omfattar huvudmotorer, hjälpmotorer, växellåda och propeller. När oljeproduktionsfartyget färdigställs år 2005 kommer det att arbeta på oljefältet White Rose, som ligger ca 350 km öster om Newfoundland i Kanada.

Wärtsiläs drivsystem möjliggör självständig oljeproduktion, lagring och avlastning i besvärliga förhållanden med isberg. Oljefältet White Rose utvecklas av Husky Oil Operation Ltd, som ingår i Husky Energy Inc. Bolaget är ett av Kanadas största gas- och oljebolag.

Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantor av kraftverk for decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service. Till koncernen hör dessutom Imatra Steel, som är en nordisk tillverkare av specialstål. Ett betydande aktieinnehav stöder utvecklingen av kärnverksamheten.

För ytterligare information vänligen kontakta: Informationsdirektör Eeva Kainulainen, Wärtsilä Oyj Abp, tfn. 010 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner, och detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information och finns att läsa på vår webbplats.

Internet: www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä