Korrigering till bokslutskommunikén 2008

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
30 januari 2009 kl 12:50 E. Europe Standard Time

Det fanns fel i kassaflödesanlaysen i Wärtsiläs bokslutskommuniké 2008 som publicerades idag. Förändring av rörelsekapitalet var -250 milj. euro och kassaflödet efter investeringar -51 milj. euro.

Det korrigerade meddelandet bifogas.

Delårsrapport Q4 och hela året 2008 Flash

© 2020 Wärtsilä