Wärtsilä konsoliderar sin ställining som världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg genom att förvärva

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
30 januari 2002 kl 02:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 30.1.2002 kl. 9.30

John Crane-Lips, en ledande global leverantör av propulsionssystem för fartyg, övergår i Wärtsiläs ägo. Wärtsilä och John Crane Lips engelska moderbolag Smiths Group har undertecknat ett avtal om affären. Genom transaktionen blir Wärtsilä världens ledande leverantör av integrerade propulsionssystem för fartyg. Köpeskillingen är 215 milj. pund (ca 350 milj. euro).

John Crane-Lips omsättning uppgick till 152,4 milj. pund (249,4 milj. euro) och rörelsevinsten var 18,7 milj. pund (30,6 milj. euro) från räkenskapsåret, som slutade den 31 juli 2001. Företagets nettotillgångar är 52 milj. pund (85,1 milj. euro) och antal anställda 1.200.

Företagsförvärvet är ett betydande steg och i linje med vår strategiska målsättning att vara marknadsledare inom propulsionssystem för fartyg. John Crane-Lips kommer att heta Wärtsilä Propulsion, berättar koncernchef Ole Johansson. Förvärvets inverkan på resultatet kommer att vara neutralt och inverkan på kassaflödet positivit under första året, säger Ole Johansson.

För att förbättra sin konkurrenskraft och effektivitet köper varven nyckelfärdiga propulsionssystem till fartyg. Redarna och varven får från ett och samma företag, Wärtsilä, planering, leverans och service under drivsystemets hela livscykel, säger Mikael Mäkinen, direktör för Wärtsiläs Marindivision.

Wärtsilä har sedan oktober 2000 haft ett framgångsrikt samarbete med John Crane-Lips. Våra kunder kräver i allt högre grad integrerade system och detta förvärv är ett logiskt steg i vår strävan att konsolidera vår ställning som världens ledande leverantör av drivsystem för fartyg, konstaterar Mäkinen.

Wärtsilä och John Crane-Lips kompletterar varandra utmärkt. Wärtsilä har ett komplett produktsortiment av marinmotorer medan John Crane-Lips har ett omfattande sortiment av propulsionsprodukter.

John Crane-Lips produktsortiment omfattar propellrar, tätningar, lager och integrerade propulsionsssystem för fartyg. John Crane-Lips har fyra kompetenscenter, som är belägna i Drunen, Holland; Havant, Storbritannien; Toyama, Japan; Rubbestadsneset, Norge och i Chesapeake, USA samt fem tillverkningsenheter i Europa och Japan. Kompetenscentren stöder det globala försäljnings- och servicenätverket.

John Crane-Lips bäst kända varumärke Lips samt det värdefulla varumärket Deep Sea Seals övergår i Wärtsiläs ägo. Namnet John Crane förblir i Smiths Groups ägo.

Den förvärvade affärsverksamheten utökar omsättning av Wärtsiläs Marindivision med 235 milj. euro och antalet anställda med 1.200. Under räkenskapsåret som slutade 31.12.2000 omsatte Wärtsiläs Marindivision 719,7 milj. euro. Goodwill från transaktionen kommer att vara cirka 275 milj. euro, och det avskrivs över 20 år.

Företagsförvärvet bekräftas efter att myndigheterna gett sitt godkännande. Detta beräknas ske under början av året.

Wärtsilä
Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantor av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av tillhörande service.
 
Under år 2000 uppgick Wärtsiläs omsättning till 2,7 mrd euro och antalet anställda till 10.500. Bolaget har verksamhet i över 50 länder.

Smiths Group
Smiths Group bedriver internationell affärsverksamhet och bolaget har en marknadsledande position inom försäljning av rymdsystem, tätningslösningar, utrustning för läkemedelsindustrin och anslutningsprodukter. Smiths Group omsättning för finansiella året som slutade 31.7.2001 utgick 3,5 mrd pund och antalet anställda är 37.000.

Tilläggsinformation:
Mikael Mäkinen, direktör för Marinivision, Wärtsilä Oyj Abp, tfn. 010 709 5620
Sari Grönbärj, IR-chef, Wärtsilä Oyj Abp, tel. 010 709 5216

TELEFON- OCH WEBBKONFERENS KL. 15 FINSK TID

I anslutning till företagsförvärvet håller Wärtsilä en presskonferens i London idag 30.1.2002 klockan 15 finsk tid (kl. 13 lokal tid). Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson och Mikael Mäkinen, direktör för Marindivisionen, är närvarande på konferensen, som är samtidigt en telefon- och webbkonferens. I telefonkonferensen deltar du genom att ringa +44 8700 559 374 ”Wärtsilä Press Conference” kort före kl. 15. Efter Johanssons och Mäkinens anföranden har vi reserverat tid för frågor och svar. I webbkonferensen deltar du genom vår webbplats www.wartsila.com, Nyheter & arkiv/presentationer.
 

© 2020 Wärtsilä