Wärtsilä erhåller kontrakt för nyckelfärdigt 117 MWe:s kraftverk i Mombasa i Kenya

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
29 december 2009 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs styrka är att man kan uppfylla kraven på snabbt genomförande, pålitlig utrustning och ett konkurrenskraftigt pris. Dessutom uppskattas Wärtsiläs förstklassiga lokala servicestöd.

Wärtsilä, som är en ledande leverantör av flexibla decentraliserade lösningar för elproduktion, har fått kontrakt på att leverera ett komplett kraftverk för värmekraftverksprojektet Kipevu III i Kenyas näst största stad Mombasa. Anläggningen kommer att generera 117 MWe och leverera el till det nationella elnätet. Kontraktet undertecknades i november och anläggningen beräknas vara i drift i januari 2011. Beställningen gjordes av Kenya Electricity Generating Company Ltd (Kengen), ett delvis statligt kraftbolag.

Wärtsilä kommer att leverera sju stycken Wärtsilä 18V46-motorer som till en början kommer att eldas med tjock brännolja för att tillhandahålla den generatorkapacitet som behövs för flexibel baskraft. I leveransen ingår också en högspännings ställverksstation för anslutning till det befintliga nätet. Kraftverket kommer också att tillhandahålla pålitlig nätstabilitet.

Tony van Velzen, Wärtsilä Power Plants regiondirektör för Afrika kommenterar: "Våra kunder efterfrågade ett snabbt genomfört projekt med pålitlig utrustning till ett konkurrenskraftigt pris och Wärtsilä kunde uppfylla dessa krav. Dessutom kan motorerna konverteras till gasdrift när lokal gas blir tillgänglig. Vår lokala närvaro och förmåga att tillhandahålla servicestöd var även det en viktig anledning till att vi fick kontraktet.”

När Kipevu III står klart kommer den totala kapaciteten levererad av Wärtsilä i Kenya att överstiga 350 MW.

Flexibel baskraft

Konkurrenskraftiga livscykelkostnader, produktkvalitet i världsklass, bränsle- och driftsmässig flexibilitet och påvisad långsiktig driftsäkerhet är faktorer som gör att Wärtsiläs kraftverk lämpar sig för både stationära och flytande baskraftstillämpningar.  Wärtsiläs flexibla baskraftverk tillgodoser behoven för t.ex. elverk och oberoende kraftproducenter (IPP’s).

Dessa anläggningar är flexibla för att följa den faktiska belastningen och producera nödvändig mängd el, oftast från naturgas, tjock brännolja eller biobränslen. I takt med att den globala elkonsumtionen ökar underlättar Wärtsiläs modulära produkter utbyggnad eller modifiering av kraftverket för att möta dessa framtida behov.

Beroende på belastningsprofilen, yttre faktorer och tillgängliga bränslen erbjuder Wärtsilä kunderna den mest produktiva och kostnadseffektiva lösningen. Det gäller även de mest utmanande miljöer, t.ex. stadskärnor, avlägsna regioner i utvecklingsländer, avlägsna öar, platser med extrema klimat och övriga platser som anses vara för svåra för andra former av elproduktion.

 

För ytterligare information, kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
E-post: atte.palomaki@wartsila.com

Investerar- och analytikerfrågor:
Joséphine Mickwitz
Direktör, Investor Relations
Tel: +358 400 784889
E-post: josephine.mickwitz@wartsila.com

Tony van Velzen
Regiondirektör, Afrika
Wärtsilä Power Plants
Tel: +31 6 5345 2008
E-post: tony.vanvelzen@wartsila.com

Maria Nystrand
Publicity Manager,
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 10 709 1456
E-post: maria.nystrand@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är världsledande när det gäller kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Genom att fokusera på teknisk innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä både miljömässiga och ekonomiska prestanda för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2008 hade Wärtsilä 19 000 anställda och nettoomsättningen uppgick till 4,6 miljoner euro. Företaget har verksamhet på 160 platser i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä