Wärtsilä levererar ett BioPower kraftvärmeverk till Sverige

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Fackpressmeddelanden
29 december 2004 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Biopower Oy har ingått ett kontrakt till ett värde av 9 miljoner euro för leverans av ett nyckelfärdigt biokraftverk för kombinerad värme- och elproduktion till Trollhättans kommun. Kraftverket kommer att ha en fjärrvärmekapacitet på 17 MWth och en elkapacitet på 3,5 MWe.

Det nya kraftverket kommer att få namnet KVV Lextorp och beställare är Trollhättan Energi AB. Värmeproduktionen planeras komma i gång i slutet av 2005 och överlåtelsen förväntas ske i början av 2006.

I kontraktet med Wärtsilä ingår en komplett anläggning exklusive byggnadsarbeten. Kraftverket består av en Wärtsilä BioPower 5 DH -anläggning som kommer att bränna biprodukter från den lokala sågverksindustrin.

“Det nya kraftverket som byggs i stadens södra del kommer att frigöra kapacitet från vår huvudproduktionscentral som finns i stadens norra del och därmed kommer vi att få ökade möjligheter att expandera fjärrvärmenätet på västra sidan av Göta älv,” säger Mats Johansson, verkställande direktör för Trollhättan Energi. År 2003 sålde Trollhättan Energi 275 GWh värme till över 1000 anslutna kunder.

Wärtsiläs biobränsleeldade kraftverk är effektiva och har låga miljövärden. De utgör praktiska lösningar för användning av förnyelsebar energi med minimal inverkan på miljön. Dessa kraftverkskoncept bygger på den patenterade Wärtsilä BioGrate förbränningstekniken som möjliggör förbränning av biobränslen med hög verkningsgrad och låga NOx och CO utsläpp.

Kraftverket genererar ånga i en effektiv vattenrörspanna som matas till en mottrycksångturbin som i sin tur driver en generator för elproduktion. Ångkondensatet efter turbinen värmer sedan fjärrvärmevattnet via en värmeväxlare och kondensatet går sedan som matarvatten åter till pannan i en sluten krets.

BioPower-anläggningarna levereras i moduler baserade på beprövad teknik och standardiserade komponenter. Anläggningarna kan sålunda levereras och installeras på kort tid. Den beprövade teknologin resulterar i tillförlitliga kraftverk med hög automatiseringsgrad, vilket möjliggör obemannad drift.

Wärtsilä är den ledande leverantören av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Kundbasen utgörs av rederier, varv och operatörer. Wärtsilä är det enda företaget med ett globalt servicenätverk som kan erbjuda kunden komplett service under ett fartygsmaskineris hela livscykel. Wärtsilä är också en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster. I Wärtsilä-koncernen ingår Imatra Steel, som tillverkar specialstål.

Wärtsilä hade en omsättning på 2,3 miljarder euro år 2003. Antalet anställda är 12 400.

Mera information on Wärtsilä finns på hemsidan www.wartsila.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yvonne Rönn
PR-chef, Kraftverk
Tfn: 010 709 1456
Fax: 010 709 1425
e-post: yvonne.ronn@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä