Två finländska företag utvecklar sin produktion genom att köpa produktionsutrustning av Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 december 2004 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i dag undertecknat avtal med två finländska företag om försäljningen av produktionsutrustning som blir ledigt från Wärtsiläs fabrik i Åbo.

Leinovalu Oy i Salo investerar i en höjning av sina produkters förädlingsvärde genom att förvärva en del av Wärtsiläs FMS (Flexible Manufacturing System) -bearbetningslinje i Åbo.

Industrirådet Heikki Leino från Leinovalu Oy motiverar investeringen med att kunderna i allt högre grad vill ha maskinbearbetade och monteringsfärdiga komponenter. En avsevärd del av Leinovalus leveranser är redan i dag färdigt bearbetade, och den nya investeringen stärker bolagets möjligheter att vidareutveckla verkstadsverksamheten. 

AA Fabricating Oy, som skall producera maskinverkstadstjänster, köper av Wärtsilä maskiner och anläggningar för produktion av specialbultar och specialmuttrar. DI Ari Anonen, anställd vid Imatra Steel samt utvecklingsbolaget Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy och Imatra Steel Oy Ab har tillsammans bildat AA Fabricating Oy. Imatra Steel börjar som delägare i det nya bolaget att förädla råvara till färdiga slutprodukter.

De bearbetningsmaskiner Leinovalu Oy och AA Fabricating Oy köper frigörs i och med att produktionen vid Wärtsiläs Åbofabrik upphör vid årsskiftet. Förvärven inkluderar ett hyreskontrakt enligt vilket båda bolagen under en viss tid kan fortsätta sin verksamhet i Åbofabrikens utrymmen.

Leinovalu Oy och AA Fabricating Oy erbjuder tillsammans jobb till cirka 10 personer som sagts upp från Wärtsilä. 

Leinovalu Oy i Salo är ett över hundra år gammalt familjeföretag som tillverkar krävande gjutkomponenter i stål och järn. Företaget har specialiserat sig på stycketillverkning och korta serier i storleksklassen 100–5000 kg/st. Kunderna utgörs av finska och nordeuropeiska ledande exportbolag. Bolaget har 160 anställda och omsättningen uppgår till 15 miljoner euro, varav den direkta exportens andel är 30 procent.

Imatra Steel är Wärtsiläs bolag för specialstål. Imatra Steel producerar rund-, kvadrat- och plattstång samt gjutna motor- och framaxelkomponenter. Bolagets kunder finns inom den europeiska bil- och verkstadsindustrin.

Närmare upplysningar:
Erkki Karvonen, VD, Leinovalu Oy, tel. +358 (0) 40 516 0373
Kalevi Taavitsainen, fabrikschef, Imatra Steel, tel. +358 (0) 400 756 434
Erik Pettersson, direktör, Motoridivisionen, Wärtsilä, tel. +358 (0) 400 667 173

© 2020 Wärtsilä