Wärtsilä levererar 52 MW:s gaskraftverk till Ryssland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 november 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att leverera ett 52 MW:s gaskraftverk till västra Sibirien, Ryssland. Kraftverket för kombinerad värme- och elproduktion (CHP) byggs vid Tarasov oljefält i Jamal Nenets autonoma distrikt i Tjumen området. Detta är Wärtsiläs första CHP kraftverk på över 50 MW till Ryssland. Det är också det första kraftverket till det statsägda oljebolaget Rosneft, en av världens tio största oljeproducenter.

Kontraktet skrevs under i november med Energotech, en avtalsleverantör till Rosneft-Purneftegaz. Rosneft-Purneftegaz är Rosnefts helägda dotterbolag. Kraftverket kommer att utrustas med sex Wärtsilä 34SG motorer som kommer att köras på spillgas från oljeproduktionen. Wärtsilä levererar även kraftverksbyggnaden.

Kraftverksutrustningen kommer att levereras under oktober-december 2007. Gaskraftverket kommer att tas i drift våren 2008 och det kommer att leverera värme och el till oljefältets produktionsanläggningar.

Rosneft valde ett Wärtsilä gaskraftverk framom ett traditionellt gas turbinarrangemang tack vare dess flexibla last- och driftsegenskaper. Gasmotorer tål också variationer i bränslekvaliteten och är därför lämpliga för elproduktion på oljefält.

Andra fördelar som Wärtsilä’s CHP kraftverk erbjuder inkluderar hög verkningsgrad, låga utsläpp och möjligheten att minska fackling eftersom spillgasen istället används för värme- och elproduktion. Wärtsiläs tidigare erfarenheter i arktiska regioner var också en avgörande faktor för beställningen.

För ytterligare uppgifter vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358-40-568 0591

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsilä enheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä