Wärtsilä levererar högeffektivt integrerat propulsionssystem och fartygsdesign till två offshoresupportfartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 oktober 2014 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Två nya ankarhanteringsfartyg för offshoresupport med 150 tons dragkraft byggs just nu på Colombo skeppsvarv i Sri Lanka. Fartygen har designats av Wärtsilä och kommer att drivas av Wärtsiläs integrerade propulsionssystem. Beställningen gjordes i augusti och utrustningen ska levereras med snabb tidtabell redan i juli 2015. Fartygen, som är 78 meter långa, kommer att användas för ankarhantering inom offshoresektorn.

Propulsionssystemet som valts för fartygen kommer att inkludera en 9-cylindrig Wärtsilä 32-motor som drivs med marin dieselolja (MDO). Wärtsilä kommer också att leverera propellersystemet med vridbara blad och tunnelstyrpropellrar. De olika delarna av utrustningen kommer att vara fullständigt integrerade för att säkra maximal effektivitet med låg bränsleförbrukning. Den integrerade lösningen säkerställer också att fartygens 150 tons dragkraft uppnås utan problem.

”Wärtsiläs fartygsdesign i världsklass och branschledande förmåga att erbjuda fullständigt integrerade lösningar ger betydande kundvärde genom att säkerställa optimal total verkningsgrad. Den unika och kompletta lösning som vi erbjuder innefattar både fartygsdesign och ett integrerat propulsionssystem, vilket var en nyckelfaktor för att vi fick det här viktiga avtalet. Dessutom var vår förmåga att klara av den strama leveranstidtabellen viktig för kunden, liksom även vår globala servicenätverkssupport”, säger Sanjay Verma, regional försäljningschef på Wärtsilä Ship Power.

”Vi har fullt förtroende för att Wärtsilä har den erfarenhet och tekniska kunskap som behövs för att uppfylla våra krav på en optimal design med driftsäkerhet och garanterad prestanda. Genom att integrera propulsionssystemets olika komponenter kan Wärtsilä minska antalet gränssnitt, vilket är en inbesparing i både konstruktionstid och kostnad”, säger direktör D.V. Abeysinghe på Colombo Dockyard plc.

I avtalet finns en option på design av ytterligare två ankarhanteringsfartyg i början av år 2015.

Länk till bilden
Bildtext: Bild av det nya ankarhanteringsfartyget för offshoresupport som designats av Wärtsilä och som kommer att utrustas med Wärtsiläs integrerade propulsionssystem.

Länkar till mer information (på engelska):
Wärtsilä offshore vessels designs
Wärtsilä 32 engine
Wärtsilä Controllable Pitch Propeller system
Wärtsilä Tunnel thrusters

Tilläggsuppgifter:

Mr Sanjay Verma
Regional försäljningschef
Wärtsilä Ship Power
Tfn: +65 68749220
sanjay.verma@wartsila.com  

Ms Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Ship Power
Tfn: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä