Wärtsilä levererar ett värme- och elkraftverk till Azerbajdzjan

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 oktober 2007 kl 09:00 E. Europe Standard Time

I september fick Wärtsilä en order värd 38 miljoner euro på ett värme- och elkraftverk från Azerbajdzjan. Kraftverket med en effekt på 104 MWe levereras till det statsägda elbolaget AzerEnerji i staden Guba, som ligger 165 kilometer nordväst om huvudstaden Baku.

Wärtsilä planerar kraftverket, levererar motorer och övrig utrustning, och övervakar monteringen samt driften i två års tid. Wärtsiläs motorer drivs med naturgas som utvinns på gasfälten i Baku. Kraftverket kommer att producera el för landets distributionsnät. Den spillvärme som uppstår vid produktionen tas till vara och används för att värma de växthus som byggs på området. Kraftverket skall färdigställas i slutet av 2008.
Kraftverket som byggs i Guba är redan den sjunde ordern som Wärtsilä fått från bolaget AzerEnerji. De tidigare beställda kraftverken har en sammanlagd effekt på över 750 MWe.

Wärtsiläs kraftverkslösningar är avsedda för decentraliserad energiproduktion med vars hjälp man kan garantera kontinuiteten i elproduktionen och minimera svinnet i anslutning till eltransmission och –distribution. Wärtsiläs kraftverk representerar högteknologi där en hög verkningsgrad kombineras med mycket låga utsläpp.

Ytterligare information:
Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tfn +358 10 709 5235

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä