Wärtsilä levererar ett kraftverk på 200 MWe till Pakistan - värdet på beställningen 131 milj. euro

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 september 2008 kl 14:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä fick i september en beställning på ett kraftverk värt 131 miljoner euro från Pakistan. Kraftverket levereras som ett nyckelfärdig projekt till ett privat energibolag Nishat Chunian Power Ltd, som kommer att producera el till stamnätet i Pakistan. Kraftverket kommer att ha en totaleffekt på 200 MWe.

Denna beställning följer en tidigare order från Nishat Chunian Power Ltd, som Wärtsilä tecknat i år. De två beställningarna kommer, tillsammans med Wärtsiläs övriga kraftverk under uppbyggnad eller i drift i Pakistan, att producera en sammanlagd kapacitet på mer än 1500 MWe.

Nishat Chunians kraftverk, som kommer att drivas med tjockolja (HFO), kommer enligt planerna att vara i drift i mars 2010. Kraftverket skall byggas i anslutning till Nishat Powers kraftverk i Jambar Kalan i distriktet Kasur nära staden Lahore.

”Wärtsilä och Nishat Group har samarbetat som ett team i båda våra projekt. Vårt första projekt, som genomförs av Nishat Power Ltd, är i byggskedet och det var ett nöje för oss att tilldela Wärtsilä även vårt andra projekt som genomförs av Nishat Chunian Ltd. Vi är mycket nöjda med den servicenivå som Wärtsilä tillhandahållit”, säger Mian Mohammad Mansha, styrelseordförande för Nishat Group.

Nishat Chunians kraftverk kommer att omfatta elva Wärtsilä 18V46-motorer med avgaspannor för avgasåtervinning. Nishat Chunians kraftverk kommer att ha en total verkningsgrad på 45 procent under hela livscykeln. Den höga verkningsgraden kommer att möjliggöra konkurrenskraftiga driftskostnader. Wärtsilä är en ledande leverantör av kraftverk för decentraliserad och flexibel kraftproduktion.

Wärtsilä kommer att leverera kraftverksutrustningen samt montera, testa och driftsätta kraftverket samt övervaka det lokala anläggningsarbetet. Förhandlingar pågår även om ett drifts- och underhållsavtal för kraftverket.

”Vi har ett långt samarbetsförhållande med Nishat Group. Med beställningar både från Nishat Power och Nishat Chunian blir Nishat Group vår största kund i Pakistan med en planerad installerad kapacitet på över 490 MW år 2010. Denna beställning stärker inte bara Wärtsiläs renommé utan visar också på vår kapacitet att tillhandahålla service från vårt regionkontor i Lahore”, säger Nomi Ahmad, regiondirektör, Wärtsilä Power Plants i Mellanöstern.

Både Nishat Chunian Power Ltd. och Nishat Power Ltd. är privata energiproducenter och ingår i Nishat Group. De har båda tecknat ett energiförsäljningsavtal med National Transmission & Despatch Company. Nishat Group är en av de ledande affärskoncernerna i Pakistan med intressen inom textil-, cement-, försäkrings- och bankbranscherna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoph Vitzthum
Group Vice President
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358-107095670
christoph.vitzthum@wartsila.com

Atte Palomäki
Group Vice President, Communications
Wärtsilä Corporation
Tel: +358-405476390
atte.palomaki@wartsila.com

Investerarinformation:

Joséphine Mickwitz
Direktör, Investor Relations
Tel: +358-400784889
Josephine.mickwitz@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors. www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä