Wärtsilä levererar ett 75 MW kraftverk som använder flytande biobränsle till Italien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 september 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar ett 75 MW kraftverk som använder flytande biobränsle till den italienska staden Acerra nära Neapel. Ordern, värd 60 miljoner euro, innehåller design och uppbyggande av kraftverket.  Wärtsilä levererar till kraftverket fyra Wärtsilä 46-motorer med tilläggssystem. Man förhandlar även om ett O&M-kontrakt. Ordern erhölls av Fri-El Acerra Srl, en oberoende elproducent.

Kraftverket kommer att ersätta två gasturbiner och drivs med palmolja, som delvis kommer att komma ifrån Fri-Els egna plantager. Kraftverket beräknas vara färdigt att producera el till nätet i oktober 2007.

Fri-El, som specialiserar sig på att producera el av förnyelsebara bränslen, förväntas dra nytta av ”Green Certificate”-incentivet, som den italienska regeringen infört för att uppfylla kraven i Kyoto-protokollet. Kraftverket kommer i praktiken inte att ha några CO2-utsläpp, vilket är i linje med Italiens mål att minska växthusgaser.

”Fri-El kraftverket är för oss en milstolpe på den förnyelsebara bränslemarknaden. Den visar att vi har lyckats bygga upp ett förtroende för våra tillämpningar och lösningar”, säger Marco Golinelli, chef för Wärtsiläs kraftverksverksamhet i Italien. ”Energi från flytande biobränslen erbjuder viktiga fördelar. Biobränslen gör det möjligt att samtidigt producera elektricitet och värme utan svavelutsläpp, och utan att belasta de fossila bränslekällorna. Eftersom biobränslen klassificeras som förnyelsebara, avges inga extra CO2-utsläpp, och bidrar därför till att minska växthuseffekten.”

Hittills finns det tre Wärtsilä kraftverk som drivs med flytande biobränsle i drift i Italien. Dessa har en totaleffekt på 25 MW. Med Fri-El kraftverket inkluderat är 230 MW under uppbyggnad eller i beställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tel +358 (0)10 709 5235.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

 

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä