Samarbete mellan Wärtsilä och Gasum siktar på att utveckla LNG-marknader

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 augusti 2016 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Gasum har skrivit på ett samarbetsavtal för att utveckla användning, distribution och tjänster som rör naturgas i marina och landbaserade tillämpningar. Avtalet skrevs under i Helsingfors idag den 29 augusti 2016. Wärtsilä har tekniskt kunnande inom gasteknologins värdekedja, medan Gasum är expert på distribution och försäljning av naturgas och biogas. Inom utvecklingsarbetet med flytande naturgas (LNG) för marint bruk kommer man även att kunna dra nytta av kunskapen inom Gasums dotterbolag Skangas, som är den ledande LNG-aktören på den nordiska marknaden.

Naturgasbränsle används allt oftare i marinmotorer och kraftverksgeneratorer, framför allt på grund av miljökrav. Utsläppen från gasdrivna motorer är avsevärt lägre än från kraftkällor som drivs med diesel eller kolbränsle.

Projektet kommer att delas upp i arbetsflöden som omfattar områden såsom Smart Power Generation, LNG och flytande biogas (LBG), gas som marint bränsle, drift och underhåll samt biogas. Målsättningen är att öka försäljningen genom att samarbeta inom affärsutveckling samt att bygga ut LNG-infrastruktur på platser där gas för närvarande inte finns tillgängligt. Företagen kommer att dela kompetens, kontakter, marknadsföring och affärsutveckling. De kommer även att samarbeta för att utveckla kostnadseffektiva verksamheter inom drift och underhåll. Ett annat viktigt mål med samarbetet är att utveckla marknaden för flytande biogas.

Genom att göra LNG mer tillgängligt kan man möta dagens och framtidens behov som finns inom sjöfartsindustrin och bland industriella kunder som för närvarande befinner sig utanför naturgasnätet. Utnyttjandet av LNG möjliggör samtidigt utnyttjandet av LBG utan ytterligare investeringar, eftersom samma infrastruktur kan användas inom båda områdena.

”Wärtsilä har både inom energi- och sjöfartsindustrin tagit en ledande ställning som en utvecklare av avancerade tekniska lösningar, vilka möjliggör praktisk och effektiv användning av naturgas. Det här avtalet med Gasum kommer att hjälpa till att skynda på övergången till gasbränsle och bidra till miljömässig hållbarhet”, säger Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola.

”Jag är mycket nöjd med samarbetsavtalet, eftersom vi kan förbättra tillgången på naturgaslösningar som effektiva och rena energialternativ inom de marina och landbaserade marknaderna”, säger Gasums vd och Skangas styrelseordförande Johanna Lamminen.

Bilder på undertecknandet

Bild på värdekedjan för gas

 

Mediakontakter:

Timo Koponen
Direktör, Flow & Gas Solutions
Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +44 1202 662600
timo.koponen@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologiska system och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på hållbara innovationer och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Gasum i korthet:
Energiföretaget Gasum är en expert inom den finska gassektorn (naturgas och biogas) som arbetar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum bidrar till skapandet av en ekonomi som baserar sig på hållbar energi genom att öka tillgången på finsk biogas, utveckla det nordiska gasekosystemet och försäkra konkurrenskraftiga priser för gas. Gasum importerar naturgas till Finland, uppgraderar biogas och leder och levererar dessa för att användas inom en mängd olika områden inom energiproduktion, industri, hem samt land- och sjötransport. Gasum är Finlands ledande biogasleverantör. Företaget tillför biogas i gasnätverket från Esbo, Kouvola och Lahtis, och sedan 2016 även från Riihimäki. Gasums dotterbolag Skangas är en nordisk expert inom flytande naturgas (LNG) som arbetar för att stärka ställningen och infrastrukturen för LNG samt utöka användandet av nya gaslösningar i Finland, Sverige och Norge. Skangas har LNG-terminaler i Øra i Norge samt i Lysekil i Sverige. Finlands första LNG-importterminal kommer att färdigställas i Björneborg under 2016. Gasumkoncernen har omkring 300 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning uppgick till 915 miljoner EUR under 2015. ”CLEANLY WITH NATURAL ENERGY GASES” – www.gasum.com

LNG-företaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska LNG-marknaden. Företaget tillhandahåller LNG för sjötransport, industritransport och tung vägtransport. Vi hjälper våra kunder uppnå sina miljö- och verksamhetskrav genom att erbjuda effektiva och stabila LNG-leveranser. Skangas är ett dotterbolag till den finska naturgasexperten Gasum Ltd, och företagets aktieägare är Gasum Ltd (51 %) och norska Lyse Energi AS (49 %). www.skangas.com

 

© 2019 Wärtsilä