Wärtsilä utnämner Roger Holm till direktör för ny 4-taktsorganisation

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 augusti 2013 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Roger Holm (41), ekon.mag, har utnämnts till direktör för 4-taktsorganisationen samt medlem i Ship Powers ledningsgrupp fr.o.m. 1.9.2013. Holm blir ansvarig för Wärtsiläs globala fyrtaktsverksamhet.

Roger Holm anställdes av Wärtsilä 1997. Han har sedan dess innehaft flera chefsposter, senast som direktör för Tätningar och lager (Seals & Bearings) inom Wärtsiläs Services-affärsområde. Innan det ledde han Services-affärsområdets Solutions Management- och Business Development-enheter. Han har även jobbat som direktör för dataadministration för Wärtsilä.

I samband med denna utnämning slås Wärtsilä PowerTech och Ship Powers fyrataktsorganisation samman till en enhet. Denna omstrukturering är en fortsättning på de år 2012 genomförda förändringarna. Målsättningen är att öka konkurrenskraften och göra kundbetjäningen effektivare genom ökad flexibilitet, snabbare beslutsfattande och optimalt utnyttjande av resurser. Den nya organisationsstrukturen träder i kraft 1.1.2014. Som meddelats i juni kommer den nuvarande direktören för PowerTech, Lars Hellberg, att fortsätta sin karriär utanför Wärtsilä. Han kommer att stöda förändringsprocessen fram till slutet av september.

Den nya 4-taktsorganisationen inom Ship Power kommer att omfatta all FoU-verksamhet och produktion av fyrtaktsmotorer för både marin- och kraftverksmarknaderna. Enheten ansvarar även för planering, projekthantering och 4-taktsförsäljning för Ship Power -marknaden. Power Plants och Services organisationerna förblir oförändrade i det nya upplägget.

Roger Holm kommer att rapportera till Jaakko Eskola, Wärtsiläs vice verkställande direktör och direktör för Ship Power.

Roger Holms bild

För ytterligare information, vänligen kontakta

Roger Holm
Direktör, Tätningar och lager
Wärtsilä Services
Tel: +358 10 709 5447
roger.holm@wartsila.com  

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä