Hjälpmotorfabriken som ägs av Wärtsiläs samföretag invigdes i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 juni 2006 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs och kinesiska Shanghai Marine Diesel Engine Research Institutes (SMDERI) gemensamma hjälpmotorfabrik Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) invigdes på torsdagen i Kina. Fabriken tillverkar dieselgeneratorer med produktnamnet Auxpac som används som hjälpmotorer på fartyg.

“Kina hör till världens ledande skeppsbyggnadsländer, och branschen växer kraftigt i landet. För Wärtsilä är samföretaget ett betydande steg i vår strategi att befinna oss nära våra kinesiska kunder samt att öka vår globala marknadsandel inom hjälpmotorer”, sade Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson i sitt invigningstal.

”Wärtsilä och China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) har långvariga och goda affärsrelationer. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd (Shanghai) är återigen ett bra exempel på gemensamma intressen, när parternas styrkor slås ihop. Den här nya fabriken kan tillverka dieselprodukter i världsklass, vilket är viktigt för utvecklingen av Wärtsiläs dieselmotorverksamhet i Kina och också för den kinesiska skeppsbyggnadsindustrins tillväxt, säger direktören för CSIC Li Chang Yin.

Wärtsilä och China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC):s dotterbolag SMDERI grundade 2005 samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som parterna äger till hälften var. Värdet på investeringen är ca 10,0 miljoner euro. Bolaget tillverkar Wärtsilä Auxpac 20 och Wärtsilä Auxpac 26 dieselgeneratorer.

Den nya monteringsfabriken tillverkar Wärtsilä Auxpac dieselgeneratorer för den växande skeppsbyggnadsmarknaden i Kina. Wärtsiläs försäljningsnätverk säljer dessa anläggningar också utanför Kina. Fabriken tillverkar över 100 dieselgeneratorer under 2007 och koncentrerar sig huvudsakligen på produkten Wärtsilä Auxpac 20. Tillverkningen av Wärtsilä Auxpac 26 inleds i slutet av 2007. Den årliga tillverkningskapaciteten är 300-350 stycken.

Nära varven
Den nya fabriken är belägen på industriområdet Lingang i Shanghai. Fabriken kommer att ha 80 anställda i slutet av innevarande år. Personalen ökar i takt med produktionen.

Wärtsilä Auxpac dieselgeneratorer används för elproduktion på fartyg av alla olika typer och storlekar. Motorerna baserar sig på standardlösningar vilket ger en god konkurrenskraft.

Wärtsilä Auxpac sparar värdefullt utrymme ombord
För skeppsvarven är Wärtsilä Auxpac en utmärkt lösning. Generatorlösningen baserar sig på Wärtsilä-motorn som är tillförlitlig, har en god verkningsgrad i fråga om bränsle och smörjmedel samt är lätt att underhålla. För skeppsvarven är motorn den bästa på marknaden i sin klass i fråga om disposition av utrymmen. I det stora hela innebär detta en smidig och snabb montering, och dessutom sparar den dyrt lastutrymme ombord på fartyg.

De första beställningarna
De första Wärtsilä Auxpac 20 generatorerna till Kina levererades till varvet Jing Jiang Eastern Shipyard från Wärtsiläs fabrik i Vasa, Finland, i april 2005.

De första Auxpac generatorerna som tillverkats av Wärtsilä Qiyao levereras i oktober 2006 till ett tankfartyg som byggs på kinesiska Jiujiang Yinxings varv för grekiska Capital Ship Management.

SMDERI
Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute är känt för sina dieselmotorer, automationsanordningar för maskinrum, lösningar för minskning av buller och vibrationer samt petrokemiska anläggningar. Bolaget har 1800 anställda.

CSIC
China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) hör till de största konstruktörerna av handels- och militära fartyg i Kina. CSIC har över 100 dotterbolag och 160.000 anställda.

Ytterligare information
Marit Holmlund-Sund
PR-chef
Wärtsilä
Tel: 010 709 1439
Mob.: 040-538 3519
e-post: marit.holmlund-sund@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com

Herr Chen Yunhua
Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute
Tel / Fax: +86 21 6313 3140
e-post: chenyunhua@csic-711.com
Internet: www.csic-711.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverks- lösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä