Wärtsilä förvärvar L-3 Marine Systems International

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 maj 2015 kl 15:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp meddelar att förvärvet av det tyska företaget L-3 Marine Systems International (MSI) har slutförts och att Wärtsilä tar över företaget från och med 1.6.2015.

I december 2014 meddelade Wärtsilä att man ingått ett avtal om att förvärva MSI från NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. med hjälp av finansiering från befintliga kapitalresurser och kreditmöjligheter. Transaktionen värderas till 285 miljoner euro (skuldfritt pris). Efter justeringar för likvida medel, nettorörelsekapital och pensionsfordringar, uppskattas köpeskillingen till 295 miljoner euro. Den slutliga köpeskillingen bestäms på basen av sammanställningen av räkenskaperna. Förvärvet godkändes av koreanska myndigheter i mars och av EU i april.

El- och automationssystem blir allt viktigare ju mer avancerad manövreringen av fartyg blir. Wärtsiläs starka position i utvecklingen av tekniker som förbättrar operativ effektivitet stärks ytterligare tack vare MSI:s breda kompetens. MSI:s portfölj innehåller en mängd kända produktnamn, inklusive SAM Electronics, Valmarine, Lyngsø Marine, Dynamic Positioning & Control Systems, Jovyatlas Euroatlas, Elac Nautik, Funa, GA International och APSS.

MSI har stor erfarenhet vad gäller att leverera automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positioneringsteknik samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för en mängd olika fartygstyper och offshoreanläggningar. MSI:s organisation består idag av över 1.700 anställda som arbetar på 38 platser i 14 länder och ska integreras med Wärtsiläs befintliga verksamhet inom el och automatik. Förvärvet stärker Wärtsiläs marknadsposition och utbud inom el- och automationssystem markant. Under 2014 rapporterade MSI en omsättning på 404 miljoner euro och ett rörelsemarginal på 7%. Wärtsilä förutser att den nya enheten kan skapa nya möjligheter på marknaden och förbättra sina kunders operativ effektivitet, vilket ökar verksamhetens försäljning och vinst. Förvärvet väntas bidra positivt till resultatet per aktie från år 2015. Ytterligare information om finansiell påverkan tillhandahålls när sammanställningen av räkenskaperna är klart.

Mediakontakter:

Jaakko Eskola
Vice verkställande direktör och direktör för Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +86 21 5858 5500
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

För investerarinformation, vänligen kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä