Wärtsilä centraliserar reservdelslagret och logistiken och investerar 70 milj. euro i ny distributionscentral i Holland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 maj 2008 kl 09:55 E. Europe Standard Time

Wärtsilä förstärker sin internationella kundservice genom att centralisera sin reservdelslogistik samt genom att bygga en ny distributionscentral i Holland. Ett nytt stort och modernt centrallager planeras i närheten av företagets nuvarande serviceenhet i Holland. Helhetsinvesteringen i den nya distributionscentralen är cirka 70 milj. euro och investeringen fördelas över 3 år, 2008–2010. Målet är att utlokalisera logistiken och lagringen.

”Centraliseringen av transporter och lagring till en partner som specialiserat sig på dessa funktioner förbättrar kundservicen, då vi kan leverera reservdelar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan”, säger Tage Blomberg, direktör för affärsområdet Services. ”Tack vare centrallagret förkortar vi transporterna, minskar överföringar av reservdelar mellan olika lager och får en effektivare styrning av hela leveranskedjan”, fortsätter Blomberg.

Wärtsilä har sju produktbolag: I Finland, Italien, Holland, Frankrike, Sverige, Norge och Schweiz. Produktbolagen sköter idag själva om den globala logistiken av sina produktgrupper. Genom att funktionerna centraliseras kan kunderna betjänas snabbare och effektivare.

Arrangemangen kommer att beröra cirka 550 personer. Förändringen i arbetsuppgifter kommer att beröra flera av dessa. Projektet kommer inte att leda till uppsägningar. Den nya verksamhetsmodellen är planerad att vara fullt implementerad år 2011.

Ytterligare information:
Tage Blomberg, direktör för affärsområdet Wärtsilä Services tfn 010 709 2425.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en föregångare som leverantör av marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä