Wärtsilä levererar motorer till Color Lines och Tallinks fartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 maj 2006 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar motorer till två snabbgående RoRo-passagerarfraktfartyg som byggs för Color Line vid Aker Yards varv samt till ett kryssningsfartyg som byggs för Tallink vid samma varv.  ”Vi är mycket glada över det förtroende som Color Line och Tallink visat för Wärtsilä. De här avtalen som ingicks i februari är en fortsättning på våra tidigare leveranser till samma rederier”, säger koncernchef Ole Johansson i sitt tal i Åbo idag. Det totala värdet av beställningarna uppgår till ca. 30 miljoner euro.

Hjälp- och huvudmotorer levereras till de två nya RoRo-passagerarfärjorna för norska Color Line AS. Färjorna byggs vid Aker Yards varv i Raumo och båda färjorna förses med fyra Wärtsilä 46 huvudmotorer och fyra Wärtsilä 32 hjälpmotorer.

Affären omfattar också ett CBM-underhållsavtal för motorerna. CBM-systemet (Condition Based Maintenance) stöder förebyggande underhåll samt undvikande av fel och det baserar sig på fjärrövervakning av motorerna. Color Lines personal får utbildning i driften av de nya motorerna vid Wärtsiläs Land & Sea Academy i Åbo.

Färjorna sätts i trafik i Skagerak mellan Norge och Danmark, den första färjan i december 2007 och den andra i april 2008.

Wärtsilä har tidigare levererat motorer till Color Lines fartyg, bland annat till kryssningsfartyget Color Fantasy.

Tallinks nya kryssningsfartyg drivs med Wärtsiläs motorer

Det nya kryssningsfartyget, som byggs för Tallink vid Aker Yards varv i Helsingfors, förses med fyra Wärtsilä 32 motorer och tre Wärtsilä Vasa 32 hjälpmotorer. Affären omfattar också planeringen av fartygets maskinrum. Wärtsilä har tidigare levererat motorer till Tallinkfartygen Romantika, Victoria och Galaxy.

Ytterligare information: Informationsdirektör Eeva Kainulainen, tfn +358 40 568 0591

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt tjänster inom sjöfarts- och energisektorn. Wärtsiläs lösningar stöder kundföretagens affärsverksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä utvecklar tekniska lösningar som gynnar både kunderna och miljön. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har Wärtsilä som mål att vara alla sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. För att uppnå det här målet arbetar över 12 000 professionella medarbetare i 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä