Världens största motordrivna kraftverk från Wärtsilä invigs idag i Jordanien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
29 april 2015 kl 09:30 E. Europe Standard Time
Invigningen av IPP3, världens största kraftverk som drivs med förbränningsmotorer (ICE), sker i dag på kraftverket i närheten av Amman i Jordanien. Kraftverket drivs av 38 Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer med en kombinerad kapacitet på 573 MW. Tack vare storleken kommer kraftverket med i Guinness rekordbok.  

Ceremonin leds av ägaren till AAEPC-kraftverket (Amman Asia Electric Power Company) och står under beskydd av Jordaniens kung Abdullah II Ibn Al Hussein. Wärtsilä har ansvarat för att leda EPC-sammanslutningen (teknik, upphandling och konstruktion) och levererat företagets största smarta kraftverk (Smart Power Generation) någonsin.

”Det är ett stort nöje att vara med vid invigningen tillsammans med Wärtsilä och andra projektpartner. Vi är mycket stolta över världens största motordrivna kraftverk”, säger Taemin Kim, Administration Manager på AAEPC.

IPP3 kommer användas för att täcka de dagliga elektricitetsbehoven i Jordanien. ICE-teknikens nyckelfunktioner är snabb start och att man snabbt och effektivt kan reglera effekten upp och ned. ”Genom att starta motorerna en åt gången kan kraftverket följa behovet mer exakt”, säger Kim.  

Läs mera i det engelska pressmeddelandet.

Ladda ned bild
Bildtext: IPP3-kraftverket, som kan drivas med tre bränslen, är världens största kraftverk som drivs med förbränningsmotorer. Kraftverket har 38 Wärtsilä 50DF-motorer med en kombinerad kapacitet på 573 MW.

För mer information kontaktar du:

Upma Koul
Business Development Manager
Wärtsilä Power Plants
Tel: +971 50 553 8071
upma.koul@wartsila.com

 Jussi Laitinen
Communications Manager
Wärtsilä Power Plants
Tel: +358 50 4042006
jussi.laitinen_external@wartsila.com

Wärtsilä Power Plants i korthet
Wärtsilä Power Plants är en världsledande leverantör av kraftverk för flexibel baskraft på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. Vi erbjuder unika lösningar för toppbelasting, reservproduktion och reglerkraft, såväl som för balansering av oregelbunden energiproduktion. Wärtsilä Power Plants erbjuder också LNG-terminaler och -distributionssystem. År 2015 har Wärtsilä levererat totalt 58 GW installerad kraftverkskapacitet i 175 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä