Konvertering av 1994 års debenturlån till Wärtsiläs aktier år 2004

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 april 2004 kl 16:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp emitterade 1994 två debenturlån med rätt att konvertera debenturerna till aktier. Under tiden 2.1.-19.4.2004 har debenturlånen konverterats till aktier enligt följande:

Lån som berättigar att konverteras till A- och B-aktier har konverterats för 7.228.720,24 euro, med vilket tecknats 300.860 A-aktier och 300.860 B-aktier.

Lån som berättigar att konverteras till B-aktier har konverterats för 17.407.457,92 euro, med vilket tecknats 1.449.000 B-aktier.

Kapitalet på de debenturlån som inte konverterats uppgår till 359.919,00 euro för det lån som kan konverteras till A- och B-aktier och till 2.479.082,51 euro för det lån som kan konverteras till B-aktier. Det återstående lånebeloppet på totalt 2.839.001,51 euro jämte ränta återbetalas i sin helhet 3.5.2004.

 

© 2020 Wärtsilä