Wärtsilä omstrukturerar sin verksamhet globalt för att stärka sin konkurrenskraft

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
29 januari 2014 kl 10:25 E. Europe Standard Time

Wärtsilä påbörjar en process för att omstrukturera sin organisation för att säkra sin lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden. Det koncernövergripande effektivitetsprogrammet förväntas leda till en minskning av ca 1.000 arbetsplatser globalt, varav ca 200 planeras i Finland. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna.

Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä nå årliga inbesparingar på 60 miljoner euro. De årliga inbesparingarna väntas nå full effekt mot slutet av 2014. Kostnader av engångskaraktär som relaterar till denna omstrukturering beräknas uppgå till 50 miljoner euro. Av dessa kostnader redovisades 11 miljoner euro år 2013, då vissa åtgärder påbörjades under slutet av året.

Trots vissa tecken på en förbättring i marknadsförhållandena, är affärsmiljön fortfarande utmanande. Fartygsbeställningarna förväntas fortsätta på en bättre nivå, men överkapacitet och prispress är fortfarande ett problem. Osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin har lett till uppskjutningar i aktiviteten på energiförsörjningsmarknaden. Servicemarknadens utveckling väntas fortsättningsvis vara stabil. Volatiliteten i marknadsefterfrågan har ökat och Wärtsilä anpassar sin organisation till denna realitet. Även de synergier som framkommit i sammanslagningen av Ship Powers och PowerTechs organisationer implementeras.

”Vi befinner oss i en affärsmiljö som präglas av långsam tillväxt och intensiv konkurrens. Därför måste vi ta steg för att anpassa vår kostnadsstruktur. Endast genom att öka organisationens effektivitet och flexibilitet globalt kan vi säkra vår lönsamhet och bibehålla vår konkurrenskraft i framtiden. Tyvärr kan vi inte undvika uppsägningar”, säger koncernchef Björn Rosengren.

I de länder där de planerade sparåtgärderna leder till personalminskningar inleds förhandlingarna i enlighet med lokal praxis och lagstiftning. Wärtsilä kommer att erbjuda stöd och konsultering samt hjälp med återanställningar i dessa länder.
I slutet av 2013 hade Wärtsilä 18,663 anställda i närmare 70 länder globalt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tel: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tel. +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä