Wärtsilä-byggda Manga-terminalen i Torneå når viktig milstolpe i och med lossningen av första LNG-leveransen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
28 november 2017 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Manga-terminalen för mottagning av flytande naturgas (LNG) i finska Torneå, byggd på totalentreprenad av teknologikoncernen Wärtsilä, nådde ytterligare en viktig milstolpe den 27 November 2017 i och med att den första LNG-leveransen lossats.

Leveransen på 15 000 kubikmeter LNG anlände ombord på LNG-tankern Coral Energy, ett tidsbefraktat LNG-fartyg som drivs av Skangas. Terminalens kylningsprocess och lossningen av LNG slutfördes helt enligt schema under 8 dagar, med samtliga säkerhetsförfaranden uppfyllda. Den framgångsrika lossningen markerar början på projektets ibruktagningsfas.

LNG från terminalen kommer att förse lokala och regionala industrier i norra Finland, Sverige och Norge med ren, brännbar energi. Terminalen ska även tillhandahålla bunkring för LNG-drivna fartyg på besök i Östersjöns nordligaste farvatten. Terminalen kommer att spela en betydande roll för främjandet av tillväxten i regionen och samtidigt bidra till att minska koldioxidavtrycket från regionala industrier. Terminalens kommersiella verksamhet inleds  nästa sommar.

”Ankomsten och lossningen av den första LNG-leveransen vid den nya terminalen markerar ett nytt viktigt steg för energianvändningen inom den lokala industrin och frakten. Torneå blir nu det regionala navet i det här området av Bottenhavet, i synnerhet i norra Finland och Sverige, och det innebär ett rejält lyft för regionen”, säger Mika Kolehmainen, vd för Manga LNG Oy.  

”Vi är stolta över att få spela en så betydande roll i den ekonomiska utvecklingen i den här regionen i nära samarbete med våra kunder och partner, och över att ha nått ytterligare en viktig milstolpe i det här projektet. Vår teknik och våra lösningar främjar ökad användning av LNG som bränsle, både inom energisektorn och fraktsektorn. Samtidigt innebär varje steg vi tar för att möjliggöra en effektiv och tillförlitlig LNG-infrastruktur en bekräftelse av vår kapacitet, och bidrar också till en säkrare och renare miljö”, säger Alexandre Eykerman, Vice President för LNG Solutions på Wärtsilä Energy Solutions.

Coral Energy, som stod för denna första leverans, är ett medelstort LNG-fartyg som drivs av en Wärtsilä 50DF- och två Wärtsilä 20DF ekovänliga flerbränslemotorer. Tankern drivs med naturgasbränsle, vilket gör den till ett av havens mest miljövänliga fartyg. Fartygets utsläpp ligger klart under de framtida tillämpliga gränsvärden som ska gälla för utsläppskontrollområden (ECA). Coral Energy har isklass 1A, vilket innebär att LNG-transporterna till Norden kan pågå även vintertid.

Allt fler fartyg i den här delen av Östersjön förväntas använda LNG-bränsle i framtiden för att efterleva föreskrifterna för kontrollområdena för svavelutsläpp (SECA). Världens första LNG-drivna isbrytare, Polaris, som också drivs av Wärtsiläs flerbränslemotorer, kommer att bunkra vid Manga-terminalen i Torneå redan under den här vintern.

Nästa LNG-leverans till Manga-terminalen i Torneå är planerad till början av året 2018. När terminalen är i full gång kommer den att ta emot LNG-leveranser varannan vecka.

Manga LNG i korthet
Manga LNG naturgasimportterminalen i Röyttä, Torneå, är ett samarbete mellan industriföretagen Outokumpu och SSAB Europe, energiföretaget EPV Energy och LNG-företaget Skangas. Syftet med terminalen är att diversifiera gas- och bränslemarknaden i den norra regionen genom att förse den norra industrin, energiproduktionen och sjötransportbranschen med ett miljövänligare och billigare alternativ.

Länk till foto
Bildtext: Den första leveransen på 15 000 kubikmeter LNG levererades av LNG-tankern Coral Energy.

Länk till video

Pressmeddelande 31 augusti 2017: Wärtsilä meddelar att konstruktionsarbetet på Manga LNG-terminalen i Torneå har slutförts

Läs mer om Torneå Manga LNG-terminalen på engelska

 

Mer information kan fås av

Alexandre Eykerman
Vice President, LNG Solutions
Wärtsilä Energy Solutions
alexandre.eykerman@wartsila.com
Tel: +358 50 3823578

Matti Rautkivi
Direktör, försäljning och marknadsföring
Wärtsilä Energy Solutions
matti.rautkivi@wartsila.com
Tel: +1 281 7076123

Wärtsilä Energy Solutions i korthet
Wärtsilä Energy Solutions är en ledande global energisystemintegratör som erbjuder en rad miljövänliga lösningar. Bland våra lösningar finns ultraflexibla kraftverk med interna förbränningsmotorer, energilagring och integreringslösningar samt LNG-terminaler och distributionssystem. Wärtsiläs flexibla och effektiva lösningar ger kunderna ett stort mervärde och möjliggör en övergång till ett mer hållbart och modernt energisystem. Från 2017 har Wärtsilä 65 gigawatt installerad kraftverkskapacitet i 177 länder över hela världen.
www.smartpowergeneration.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknik och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs nettoomsättning till 4,8 miljarder euro och antalet anställda till cirka 18 000. Företaget är verksamt på över 200 platser i över 70 länder i hela världen. Wärtsilä är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com  

© 2020 Wärtsilä