Wärtsiläs kraftverksorder från Azerbajdzjan slogs fast

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
28 oktober 2005 kl 08:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 28.10.2005 kl. 8.15

Den order på fem gaskraftverk till Azerbajdzjan som Wärtsilä fick i maj har slagits fast i sin helhet. Värdet på de fyra kraftverk som varit föremål för finansieringsarrangemang är ca 130 miljoner euro, och den sammanlagda effekten är 370 MW.

Det första kraftverket i ordern slogs fast redan tidigare. Kraftverkets effekt är 80 MW och dess värde är ca 30 miljoner euro.

Gaskraftverken levereras till det azerbajdzjanska elbolaget Azerenerji huvudsakligen under nästa år. Wärtsilä levererar aggregaten till gaskraftverken. Byggnadsarbetena sköts av den lokala parten.

 

Ytterligare information: Pekka Ahlqvist, direktör för Kraftverk-affärsområdet, tfn 010 709 5670.

ww.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä