Teckning av aktier mot optionsrätter utfärdade år 2001 och 2002

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
28 oktober 2005 kl 08:45 E. Europe Standard Time

Teckningen av aktier enligt Wärtsiläs optionsprogram 2001 började 1.4.2003. Under perioden 8.9. – 20.10.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 385.266 optioner till 577.899 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 2.022.646,50 euro.

Teckningen av aktier enligt optionsprogrammet 2002 började 1.4.2004. Under perioden 8.9. – 20.10.2005 konverterades enligt optionsvillkoren 80.200 optioner till 120.300 B-aktier i Wärtsilä. Detta innebär en ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 421.050,00 euro.

Företagets aktiekapital ökar med sammanlagt 2.443.696,50 euro. Efter ökningen utgör aktiekapitalet sammanlagt 329.255.206,00 euro och antalet aktier 94.072.916, varav 23.579.587 A-aktier och 70.493.329 B-aktier.

Bolaget anmäler aktiekapitalökningen till handelsregistret.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä