Den höga effektiviteten gjorde Wärtsilä 31-motorn till ett självklart val för ny dansk färja

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
28 september 2016 kl 10:00 E. Europe Standard Time

En ny 158 meter lång bil- och passagerarfärja som byggs för det danska rederiet Mols-Linien A/S kommer att drivas av två åttacylindriga Wärtsilä 31-huvudmotorer. Fartyget byggs på Rauma Marine Constructions-varvet i Finland. Beställningen gjordes under tredje kvartalet 2016.

Wärtsilä 31 introducerades på marknaden under 2015 och är världens mest effektiva fyrtaktsdieselmotor enligt Guinness World Records. Den höga verkningsgraden var en avgörande faktor som gjorde att Wärtsilä fick kontraktet.

En annan fördel med Wärtsilä 31 är moduldesignen som markant minskar underhållsbehov och -kostnader. Till exempel är den första större översynen av Wärtsilä 31 planerad till 32 000 drifttimmar.

”Mols-Linien ser fram mot att kunna sjösätta det nya 1500 LM RoPax-fartyget från Rauma Marine Constructions med Wärtsilä 31-motorer. Valet av just den här motorn baserades på den unika effektiviteten vid önskad effekt, men även motorns fördelaktiga underhållsintervall spelade en viktig roll”, säger Flemming Kristensen, teknisk direktör vid Mols-Linien A/S.

Wärtsilä har haft ett nära samarbete med kunden under ett antal år och har tidigare levererat vattenjets till alla rederiets snabbfärjor.

”Vi har tidigare framgångsrikt levererat vattenjets till Mols-Liniens katamaraner. Introduktionen av Wärtsilä 31 innebar att vi nu utökar samarbetet till att omfatta även motorer till deras fartyg”, säger Jens Karlsson, försäljningschef vid Wärtsilä Marine Solutions.

Motorerna från Wärtsilä kommer att levereras till varvet under juli 2017 och fartyget beräknas vara i trafik under sommaren 2018. Färjan kommer att trafikera mellan danska Rønne på Bornholm och Køge, samt mellan Rønne och Sassnitz i Tyskland.

Länk till bilden
Bildtext: Den nya 158 meter långa bil- och passagerarfärjan som byggs för det danska rederiet Mols-Linien A/S kommer att drivas av två åttacylindriga Wärtsilä 31-huvudmotorer.

Mediakontakter:

Jens Karlsson
Försäljningschef, Wärtsilä Marine Solutions
Tel: +358 10 7091626
jens.karlsson@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä