Wärtsilä ansluter sig till FN:s Global Compact initiativ

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
28 september 2009 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har skrivit under Förenta Nationernas Global Compact initiativ och har registrerats som deltagare av FN:s Global Compact Office. I och med den här åtgärden har Wärtsilä ytterligare förbundit sig till hållbar affärsverksamhet och de underliggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption som Global Compact innefattar.

 
– Vi vill uttrycka vårt stöd för FN:s Global Compact initiativ, eftersom vi delar de värderingar som framhålls där. Vi tror att ett deltagande i FN:s Global Compact kommer att vara till nytta för våra långsiktiga ansträngningar att utveckla våra produkter och vår verksamhet på ett hållbart sätt. Med verksamhet i 70 länder har vi en utmärkt plattform för att fortsätta att befrämja dessa principer, säger Ole Johansson, koncernchef för Wärtsilä.
 
Wärtsiläs verksamhetsprinciper (Code of Conduct) och hållbarhetsprogram ligger helt i linje med de tio principerna i FN:s Global Compact. Hållbarhet har länge legat högt på Wärtsiläs agenda för verksamheten, inte bara när det gäller produktutveckling utan också hur företaget arbetar. Genom att delta i initiativet understryker Wärtsilä vikten av ansvarsfullt företagande och att företaget har förbundit sig att aktivt utveckla hållbar verksamhet. 
 
FN:s Global Compact är världens största initiativ vad gäller företagsansvar med över 5000 deltagande företag i 135 länder. Mer information finns på www.unglobalcompact.org

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marko Vainikka
General manager, Sustainability
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358-408307782
marko.vainikka@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel.  +358-405476390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2008 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 19.000 anställda. Företaget har verksamhet i160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä