Utnämningar inom Wärtsilä Corporation

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
28 september 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs aktiviteter i Ost-Asien och speciellt i Kina ökar snabbt medan kundunderlaget växer. För att möta dessa utmaningar har Wärtsiläs organisation i Kina förstärkts.

Clas-Eirik Strand har, fr.o.m. den 1.10.2006, utnämnts till Verkställande Direktör för Wärtsilä China Ltd. och till direktör för Wärtsiläs verksamhet i Ost-Asien Operations. Strand kommer att vara stationerad i Shanghai och kommer också att vara styrelseordförande för Wärtsilä bolagen i Japan, Korea, Vietnam och Taiwan. Idag är Strand ansvarig för Wärtsilä Ship Power 2-taktsmotorer och Verkställande Direktör för Wärtsilä Switzerland.

Affärsområdet Wärtsilä Ship Power 2-taktsmotorer

Lars Anderson har, fr.o.m. den 1.10.2006, utnämnts till Direktör för Wärtsilä Ship Power 2-taktsmotorer. Anderson kommer att vara medlem av affärsområdet Ship Powers ledningsgrupp. I sin nya position rapporterar Anderson till Jaakko Eskola, Direktör för Ship Power. Anderson är stationerad i Winterthur, Schweiz.

Wärtsilä Switzerland Ltd.

Dr Martin Wernli har, fr.o.m. den 1.10.2006, utnämnts till Verkställande Direktör för Wärtsilä Switzerland Ltd. Dr Wernli kommer att vara medlem i ledningsgruppen för affärsområdet Motordivisionen och kommer att rapportera till Wärtsilä Switzerlands styrelseordförande och Motordivisionens Direktör Lars Hellberg. Martin Wernli ersätter Clas-Eirik Strand som lämnar Schweiz för att bli Verkställande Direktör för Wärtsilä China Ltd.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä