Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries har ingått avtal om strategiskt samarbete inom tvåtaktsmotorer

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
28 september 2005 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä och Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) har undertecknat ett avtal om strategiskt samarbete inom tvåtaktsmotorer.

Olika samarbetsmöjligheter utreds inom forskning och utveckling, produktions-effektivering och distribution av gemensamt utvecklade tvåtaktsmotorer.

En styrgrupp bildas för att leda det strategiska samarbetet. Styrgruppens ordförande kommer från Wärtsilä och vice ordförande från MHI.

Wärtsilä och MHI har ett brett sortiment av lågvarviga tvåtaktsmotorer. Wärtsiläs RTA och RT-flex motorer täcker effektområdet 5.000-80.000 kW och MHI:s UE-motorer effektområdet 1.120-46.800 kW. Förutom egna UE-motorer har MHI under årens lopp varit starkt involverat i byggande och testning av tvåtaktsmotorer som planerats av Wärtsilä.

Det här avtalet är en fortsättning på det lyckade samarbetet, i fråga om den framgångsrika utvecklingen av den nya tvåtaktsmotorn med en cylinderdiameter på 50 cm, som inleddes 2004.

Wärtsilä
Wärtsilä är en ledande leverantör av drivsystem för fartyg och offshore-installationer. Wärtsiläs kundbas utgörs av rederier och varv. I produktsortimentet ingår maskineri- samt propulsions- och styrsystem för fartyg. Det globala servicenätverket erbjuder kunden komplett service för fartygets maskineri i varje skede av dess livscykel.

Wärtsilä är också en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt tillhörande drifts- och underhållstjänster. För energimarknaden levererar Wärtsilä kraftverkslösningar inom effektområdet 1-300 MW. Wärtsilä har verksamhet i över 60 länder. År 2004 var Wärtsiläs omsättning 2,4 miljarder euro och antalet anställda 11.500.

Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries, som har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan, hör till världens ledande tillverkare av tunga motorer. Koncernens omsättning under redovisningsåret 2004 (som slutade 31.3.2005) uppgick till 2.590 miljarder yen (ca 19,2 miljarder euro). MHI:s breda sortiment av produkter och tjänster omfattar skeppsbyggnad, stålstrukturer, kraftverk, kemiska fabriker, stålverk, miljöutrustning, maskineri för industriellt och allmänt bruk, flygplan, rymdteknologi och luftkonditioneringssystem. Bolaget har 33.500 anställda.

Inom marinmotorer har MHI ett brett sortiment av produkter, bl.a. dieselmotorer, turbiner, pannor, propellrar, däcksanordningar, vattenjettar etc. Dieselmotorsortimentet omfattar högvarviga, medelvarviga och lågvarviga motorer. Dessutom erbjuds därtill hörande service för olika slags fartyg.

För ytterligare information kontakta gärna:
Verkställande direktör Clas-Eirik Strand, Wärtsilä Switzerland Ltd,
tfn +41 52 262 2266
Informationsdirektör Eeva Kainulainen, Wärtsilä Oyj Abp, tfn +358 10 7095 235

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.:
PR-chef Hideo Ikuno, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., tfn +81 3 6716 5277
Direktör Hiroo Uchimura, Industrial Energy Power Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., tfn +81 3 6716 3350.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä