Wärtsiläs samföretag i Ryssland påbörjar byggarbetet av den nya motorfabriken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
28 juni 2012 kl 14:40 E. Europe Standard Time

Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC, som är ett samföretag (50/50) mellan Wärtsilä och det ryska företaget Transmashholding (TMH), inleder byggarbetet av motorfabriken i Penza i Ryssland. Den nya fabriken, där tillverkningen av motorerna skall påbörjas sommaren 2013, kommer att erbjuda en modern och högklassig monterings- och produktionsanläggning. Samföretaget är ett strategiskt viktigt steg i utvidgandet av Wärtsiläs affärsverksamhet till järnvägsmarknaden och ger Wärtsilä ett starkare industriellt fotfäste i Ryssland.

Samföretagsavtalet undertecknades av Wärtsilä och Transmashholding i maj 2010. Samföretaget kommer att tillverka moderna mångsyftesdieselmotorer i Ryssland, inklusive en tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20-motorn, som kommer att användas i växellok samt i olika marin- och krafttillämpningar. Den största delen av tillverkningen kommer att riktas till den ryska marknaden medan en del av produktionen kommer att exporteras utanför Ryssland, inklusive länderna inom Oberoende staternas samvälde (OSS).

Ett nytt lokomotiv som utvecklats för det ryska järnvägsbolaget (Russian Railways), kommer att drivas med Wärtsilä 20LA-motorn, som tillverkas av samföretaget. Russian Railways är ett av de största järnvägsbolagen i världen. Byggarbetet av fabriken med en ytareal på 10.000 m2 inleds då nödvändiga tillstånd erhållits. Den årliga tillverkningen uppskattas bli 250-300 motorer. Fabriken kommer att sysselsätta cirka 300 personer.

Läs mer i det engelskspråkiga pressmeddelandet på www.wartsila.com

Wärtsiläs pressmeddelande 27.5.2010: Wärtsilä går in på järnvägsmarknaden genom samföretag med Transmashholding i Ryssland

Wärtsilä 20-motorn

För ytterligare information vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com 

Dmitry Firsov
Verkställande direktör
Wärtsilä Vostok
Tfn: +7 812 4483248
dmitry.firsov@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä