Wärtsilä har ingått betydande drifts- och underhållsavtal

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
28 juni 2004 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande 28.6.2004

Wärtsilä har slutit flera betydande långvariga O&M-avtal (drifts- och underhållsavtal).

I början av juni ingick Wärtsilä ett elvaårigt O&M-avtal med PT Antam Tbk (Antam), ett börslistat indonesiskt gruv- och metallföretag. Avtalet omfattar drifts- och underhållsservicen för ett kraftverk på 152 MW som förser Pomalaa nickelgruvan i sydöstra Sulawesi med energi. Wärtsilä svarar för kraftverkets drift, förebyggande service och reservdelar. Detta avtal innebär ett stort genombrott för Wärtsilä inom gruvindustrin och är mätt i megawatt det näst största O&M-avtalet som Wärtsilä någonsin ingått.

I maj ingick Wärtsilä drifts- och underhållsavtal för fem kraftverk på totalt 90 MW. Wärtsiläs O&M-avtal omfattar för närvarande över 2 500 MW, dvs. ca 140 kraftverk runt om i världen. I ca 40 % av Wärtsiläs nya kraftverksorder ingår drifts- och underhållsavtal.

Ytterligare information
Stefan Fant
Direktör, driftstjänster och serviceverksamhet, affärsområdet Service
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. 010 709 1767
stefan.fant@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä