Wärtsilä utvidgar sin undershållsverksamhet genom ett fördjupat samarbete med VR Group

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
28 maj 2018 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä och VR Group, det finska statsägda järnvägsbolaget, fördjupar sitt samarbete då Wärtsilä börjar reparera motorer av VR:s dieselloken. Det nyligen undertecknade underhållsavtalet utökar samarbetet betydligt mellan bolagen. Undershållsavtalet garanterar både professionella och flexibla reparations- och underhållsservice för VR:s dieselloken.  

Genom avtalet får Wärtsilä ansvaret för både reparation och provning av mer än 200 dieselmotorer. Motorerna finns i tre olika lokkategorier, i totalt 191 stycken. Avtalet omfattar även underhåll av reservdelslager och support vid behov. Wärtsiläs dotterbolag QuantiParts ansvarar för leverans av reservdelarna. Wärtsilä uppskattar att avtalet kommer att innefatta reparation av cirka 20-25 stycken motorer på årsbasis.

”Wärtsilä har varit en trogen samarbetspartner under flera decennier när det kommer till både reparation och modernisering av våra dieselmotorer. Vi utökar samarbetet gärna i en situation som denna, då vi outsourcar reparationen av dieselmotorer till en professionell partner som Wärtsilä”, säger Kimmo Soini, Underhållsdirektör, VR Group.

”Vi är nöjda över det faktum att VR beslutade sig att fördjupa samarbetet med oss och valde oss som servicepartner. Genom avtalet kommer VR att få tillgång till de mest moderna och flexibla underhållsresurserna, med vilka de kan fortsätta optimera sin effektiva verksamhet”, säger Peter Guldbrand, Regional försäljningschef, Wärtsilä Services.

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastruktur, som ägs till hundra procent av finska staten. Koncernen har verksamhet främst i Finland, men också utomlands, speciellt i Ryssland och Sverige.

Bildtext: VR använder bland annat Dv12 diesellok och Wärtsilä tar på sig ansvaret för reparation av motorerna. (bild @VR Group) 

Mediakontakter

Peter Guldbrand
Regional försäljningschef
Wärtsilä Services
peter.guldbrand@wartsila.com
Tfn. +358 40 837 3886

Hanna Viita
Marknadsdirektör
Wärtsilä Services
hanna.viita@wartsila.com
Tfn. +358 40 167 1755

Wärtsilä Services i korthet
Wärtsilä Services erbjuder sina kunder högklassiga livscykellösningar som främjar deras affärsverksamhet. Vi har det bredaste utbudet av tjänster i branschen för både shipping och kraftförsörjning – när och var som helst. Lösningarna omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en ökad effektivitet och säker prestanda för kunden – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt. 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki. 
https://www.wartsila.com 

© 2020 Wärtsilä