Wärtsiläs Kari Hietanen utsedd till ordförande för European Engine Power Plants Association (EUGINE)

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
28 april 2014 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Kari Hietanen, direktör för samhällsrelationer och juridiska ärenden och medlem i direktionen på Wärtsilä, har blivit utsedd till ordförande för European Engine Power Plants Association (EUGINE). EUGINE är en nyligen grundad sammanslutning för europeiska tillverkare av motordrivna kraftverk. EUGINE grundades av 14 företagsmedlemmar och den agerar som företrädare för branschen när det gäller regelverk och riktlinjer för energifrågor. Målsättningen med EUGINE är att påskynda den allmänna acceptansen av motordrivna kraftverk som en viktig och värdefull energikälla i Europa.

EUGINE strävar till försäkra sig om att motordrivna kraftverk blir betraktade som en gångbar och konkurrenskraftig lösning för att tillhandahålla flexibel energiproduktion. Dessutom arbetar EUGINE för att se till att sådan flexibilitet erkänns och gynnas på energimarknaden. På det här sättet bidrar sammanslutningen till att utveckla ett mer pålitligt, prisvärt, hållbart och modernt energisystem i Europa, vilket i sin tur ger betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Villkoren och grundpelarna för de europeiska energimarknaderna håller på att förändras. Andelen icke-kontinuerlig energiproduktion håller på att öka i takt med att olika typer av förnybara energier får allt större utbredning. Detta kräver större flexibilitet i energiproduktionen för att balansera de svängningar som uppstår på grund av variationer i genererad mängd vindkraft och solenergi.

“Flexibel kraftproduktion är ett måste, inte bara för att möjliggöra mer förnybar energi, utan också för att optimera det totala europeiska energisystemet. Tekniken för motordrivna kraftverk bör betraktas som en verkligt användbar och optimal lösning för flexibel energiproduktion, vilket i sin tur är en förutsättning för ett hållbart och modernt energisystem i Europa. Det krävs nya marknadsmodeller som främjar investeringar i flexibel kapacitet för att på det mest ekonomiska sättet kunna tillhandahålla den flexibilitet som är nödvändig”, säger Kari Hietanen.

Mer information finns på www.eugine.eu

Kari Hietanens bild

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kari Hietanen
Direktör, Samhällsrelationer och juridiska ärenden
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 200 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

 

 

 

© 2020 Wärtsilä