Köpebudet för att avsluta börslistning av Wärtsilä India har slutförts

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
28 mars 2007 kl 08:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä gav ett köpebud till Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare 19.1.2007 på 1.240.599 aktier eller 10,3% av bolagets aktiekapital. Anbudstiden löpte ut 23.3.2007. Köpbudet var lyckat och man kan nu ansöka avslutande av börsnoteringen.

På basis av budet köper Wärtsilä ca 6,9% av aktierna för ca 8,8 milj. euro. När anbudstransaktionen har förverkligats äger Wärtsilä Oyj Abp direkt eller indirekt 96,6% av Wärtsilä India Ltd:s aktier.

Wärtsilä India Ltd lämnar börsen om ca 3 månader efter nödvändiga officiella formaliteter. De återstående minoritetsägarna erbjuds i enlighet med lokala stadganden till samma pris för aktierna som i det genomförda anbudet.

Ytterligare information:
Markus Pietikäinen, direktör, företagsutveckling, Wärtsilä Oyj Abp, tfn +358 10 709 5630.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä