Wärtsilä Automation i Norge – automation- och elektrisk kompetens inom olje-, gas- och sjöfartssektorer

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
28 februari 2006 kl 02:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 28.2.2006

Det nya namnet för automationsföretaget AKPAS, som Wärtsilä förvärvade i februari, är Wärtsilä Automation Norway AS. Bolaget blir en del av Wärtsilä den 1.3.2006. Bolaget utvidgar Wärtsiläs produktsortiment inom elektriska propulsionssystem, kraftöverföring och automation i synnerhet inom olje-, gas- och sjöfartssektorerna. Affären förstärker också vidareutvecklingen av elektriska system.

Wärtsilä Automation Norway AS erbjuder sina kunder kraft- och automationssystem för olje- och gasbranschen samt sjöfart och industri. Bolagets verksamhet är koncentrerad till Nordsjöområdet, och dess kunder är stora olje- och gasbolag samt norska rederier och varv. Bolaget har en omsättning på 28 miljoner euro och 135 anställda.
 
Arne Birkeland fortsätter som verkställande direktör för bolaget.

Ytterligare information: Pekka Ahlqvist, direktör, Wärtsilä Power Plants, tfn 010 709 5670

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä