Wärtsilä uppnår förhandlingsresultat om omstruktureringar i Holland

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
28 februari 2002 kl 02:01 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 28.2.2002

Wärtsilä utlokaliserar tillverkningen av motorkomponenter i holländska Zwolle och säljer maskinbearbetningskapaciteten till en utomstående leverantör. Samtidigt har Wärtsilä beslutat att vidareutveckla servicefunktionerna i Zwolle. Lösningen som fortfarande kräver ett godkännande av personalen gör det möjligt att bevara ca 290 arbetstillfällen i Zwolle.

Wärtsilä meddelade i november om planerna att lägga ned verksamheten i Zwolle och om avsikten att flytta motortillverkningen till Italien. Samtidigt föreslogs att servicefunktionerna skulle flyttas till serviceenheten i Schiedam. Antalet anställda i Wärtsilä Nederland uppgår till ca 810, varav 660 arbetar i Zwolle och 150 i Schiedam. I bokslutet för 2001 gjorde Wärtsilä en kostnadsreservering på 90 miljoner euro för att täcka de kostnader som uppkommer till följd av dessa anpassningsåtgärder. 

Den nu uppnådda lösningen skapar ca 65 arbetstillfällen i ett separat företag, som fortsätter verksamheten i Wärtsiläs nuvarande lokaler. Wärtsilä har beslutat att utveckla servicetjänsterna och fortsätta sin lokala försäljningsverksamhet i Zwolle och kan därigenom även framöver där erbjuda ca 210 arbetstillfällen. Konstruktionen och monteringen av motorer skall i enlighet med den ursprungliga planen flyttas till fabriken i Trieste, Italien.
 
Under de närmaste veckorna kommer Wärtsilä att förhandla om detaljerna och hur den nu uppnådda lösningen påverkar personalen, men personalgrupperna har redan meddelat sin villighet att stödja lösningen.

Wärtsilä är världens ledande leverantör av propulsionssystem för fartyg och en betydande leverantör av kraftverk för decentraliserad energiproduktion samt av därtill hörande service.

Till koncernen hör dessutom Imatra Steel, en nordisk tillverkare av specialstål samt ett betydande aktieinnehav som stöder utvecklingen av kärnverksamheten.

Tilläggsinformation: VVD Sven Bertlin, tfn. 040 754 4361.


 

© 2020 Wärtsilä