Wärtsilä omdefinierar sina långsiktiga finansiella målsättningar

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
28 januari 2011 kl 10:20 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har omdefinierat sina långsiktiga finansiella mål. Målet är att vår omsättning ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten. Vårt mål för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är vårt mål att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%. Målet är att bibehålla vår skuldsättningsgrad under 50%. Vårt mål är att betala en dividend på 50% av resultatet per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimo Lind
Vice verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
raimo.lind@wartsila.com

Joséphine Mickwitz
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 400784889
josephine.mickwitz@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä