Wärtsilä erhåller en kraftverksbeställning på 150 milj. euro från Dominikanska republiken

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 december 2011 kl 11:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett avtal om leverans av ett flerbränslekraftverk till Dominikanska republiken. Det nyckelfärdiga projektet har beställts av Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), landets största elproducent. Värdet på beställningen är ungefär 150 miljoner euro.

Kraftverket Quisqueya II, som beställts av EGE Haina, kommer att bestå av tolv Wärtsilä 50DF-motorer och tillhörande generatorer som primärt drivs med naturgas, och vid behov med tjockolja. Kraftverket beräknas vara färdigt under andra hälften av 2013 och kommer att tillföra el till det nationella stamnätet.

Detta kraftverk kommer att vara en del av ett tvillingskraftverk, som ska vara beläget på samma område som Quisqueya I -kraftverk. som beställdes av Barrick Gold i september 2011. Dessa två kraftverk kommer att ha en totaleffekt på 430 MW. Kraftverken har två olika ägare men de ska byggas som en enhet. Båda kraftverken kommer att opereras utifrån samma kontrollutrymme.

“Quisqueya I och Quisqueya II -kraftverkskomplex kommer att vara den största kraftverksenheten i världen som Wärtsilä någonsin levererat. Detta är ett starkt bevis på fördelarna med Wärtsilä Flexicycle™ kombikraftverkslösningen. Den höga verkningsgraden i kombikraftverkslösningen var en central faktor då Wärtsilä erhöll denna värdefulla beställning. Övriga bidragande faktorer var faktumet att kraftverket baserar sig på en flermotorslösning och att kraftverket kan drivas med flera olika bränsletyper,” säger direktör Sampo Suvisaari, Wärtsilä Power Plants i Centrala Amerika och Karibien.
EGE Haina, ett till hälften statsägt och till hälften privatbolag, äger flera kraftverk i Dominikanska republiken, inklusive ett pråmkraftverk på 150 MW, som också är levererad av Wärtsilä. Wärtsilä har en stark ställning i Dominikanska republiken. Wärtsilä har för närvarande levererat kraftverk till landet med en total effekt på 1100 MW.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sampo Suvisaari
Direktör,
Wärtsilä Power Plants, Centrala Amerika och Karibien
Tfn. +1 713 598 2851
sampo.suvisaari@wartsila.com  

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 40 5476390
atte.palomaki@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med mer än 17 500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä