Wärtsiläs köp av tyskt fartygsdesignföretag SCHIFFKO har bekräftats

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
27 december 2006 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä meddelade den 7.12.2006 om förvärv av ett tyskt fartygsdesignföretag SCHIFFKO. Företagsköpet har nu bekräftats.

SCHIFFKO specialiserar sig på planering och design av speciellt containerfartyg, forskningsfartyg och fartyg för offshoreindustrin. Företaget erbjuder även konsulttjänster, inklusive projektstyrning, till rederier och skeppsvarv. SCHIFFKO är baserat i Hamburg, Tyskland, men opererar globalt. Omsättningen uppgår till ca 4 miljoner euro och antalet arbetstagare är 25.

För ytterligare information vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, tel. +358 10 709 5235.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä