Wärtsilä biobränsle-eldade värmeanläggningar till Stora Ensos sågverk i Ryssland

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
27 december 2006 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande 27.12.2006

Wärtsilä har fått en order på två värmeanläggningar av Stora Enso. Anläggningarna som drivs med träbaserat bränsle levereras till Stora Ensos sågverk i Ryssland. Den sammanlagda kapaciteten för anläggningarna uppgår till 24 MWth.

Den ena anläggningen kommer att byggas i Impilahti i ryska Karelen området och den andra vid Nebolch i Novgorod. Anläggningen i Impilahti kommer att starta värmeproduktionen i september 2007 och anläggningen i Nebolch i oktober 2007.

Som bränsle vid båda anläggningarna utnyttjas biprodukter från Stora Ensos sågverk. Anläggningarna producerar värme i form av varmvatten till sågverken. Värmeanläggningarna har både ekonomiska och ekologiska fördelar, eftersom bränslet är en biprodukt från sågningen och dessutom neutralt vad gäller koldioxidutsläpp.

”En viktig faktor när vi valde Wärtsilä som leverantör var Wärtsiläs långa erfarenhet av kraftverksleveranser till Ryssland. Wärtsiläs BioEnergy anläggningar har alla certifikat och licenser som behövs för den ryska marknaden. En annan orsak var våra goda erfarenheter av tidigare samarbetsprojekt med Wärtsilä,” säger Tapio Särkkä, Projektchef, Stora Enso Timber Oy Ltd.

Stora Enso har idag i drift sju Wärtsilä BioEnergy-pannanläggningar med en total värmekapacitet på 52 MWth. Dessa anläggningar finns i Estland, Lettland och Litauen.

För tilläggsinformation vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä, tel. +358 10 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 13 000 proffs i mer än 130 Wärtsiläenheter i närmare 70 länder runt om i världen.

 

© 2020 Wärtsilä