Wärtsiläs integrerade lösningar valdes till ny serie av AHTS-fartyg för djupt vatten

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
27 november 2014 kl 12:00 E. Europe Standard Time

En ny serie om sex AHTS-fartyg (Anchor Handling Tug Supply-fartyg) med helt integrerade lösningar från Wärtsilä ska byggas vid Kleven Verft AS i Norge åt danska Maersk Supply Services A/S (del av A. P. Møller-Mærsk Group). Det finns option på ytterligare fyra fartyg i denna serie. Kontraktet med Wärtsilä undertecknades i november.

De 95 meter långa fartygen ska användas i offshoreverksamhet på djuphavsoljefält där pålitlighet, säkerhet och drifttid är de främsta kraven. Wärtsiläs ansvar omfattar hela elförsörjningslösningen, eldistribution och driftsystem samt fartygens automations- och propulsionssystem. Samtliga dessa system integreras helt för att ge optimal effekt, effektivitet, användbarhet och tillförlitlighet samtidigt som de har låga driftkostnader (OPEX) och minimal miljöpåverkan. Wärtsilä kommer dessutom att tillhandahålla heltäckande projekttjänster, vilka omfattar projekthantering, konstruktion, skeppsvarvssupport och kommissionering. Fartygens kraftslösning bygger på den senaste modellen av generatoraggregaten Wärtsilä 32 och Wärtsilä 20.

El- och automationssystemet bygger på Wärtsiläs erkända och populära kraftdistributionssystem LLC (Low Loss Concept) för elektriska och hybrida propulsionstillämpningar. Wärtsilä LLC förbättrar energieffektiviteten och erbjuder utmärkt tillförlitlighet med överlägsen systemtillgänglighet. Wärtsilä LLC gör det möjligt för fartygen att uppnå högsta möjliga ERN (Environmental Regularity Number) på 99.99.99.99. ERN-graderingen visar fartygets förmåga att hålla sin position och normal drift under vissa väderförhållanden. Wärtsilä är det första företaget som når så hög ERN-nivå.

Propulsionssystemet omfattar två propellrar med justerbara blad (CPP),  Wärtsilä Airguard tätning och fem tvärställda propellrar från Wärtsilä. Den fullständiga integrationen av samtliga dessa system från Wärtsilä säkerställer en optimerad drifteffektivitet samtidigt som både ägaren och skeppsvarvet får tids- och kostnadsbesparande fördelar med en enda leverantör.

”När nu offshoreutvinningen av olja och gas sker på ännu djupare vatten och under än mer utmanande förhållanden, ökar vikten av effektiva och pålitliga fartyg med låga driftkostnader och minimalt miljöavtryck. Dessa behov förklarar till stor del varför Wärtsiläs integrerade lösningar har valts till de här fartygen”, säger Magnus Miemois, Wärtsiläs direktör för kraftlösningar på fartyg.

”Designen av dessa fartyg visar på nödvändigheten av att sörja för säker drift, pålitlighet och effektivitet. Ett exempel på detta är att vi har valt Wärtsiläs helt integrerade, bränsleeffektiva och flexibla propulsionssystem för att få den prestanda vi behöver. Skicklighet i att integrera systemen ger bra bränsleekonomi, låga utsläpp och fantastisk förmåga att hålla fartygets position. Det ger betydande mervärde till utrustningspaketet”, säger direktören för specialprojekt och nybyggnad Peter Kragh Jacobsen på Maersk Supply Services A/S.

De första sex fartygen beräknas levereras mellan det fjärde kvartalet 2016 och tredje kvartalet 2017. Om optionen utnyttjas levereras ytterligare fyra fartyg i början av 2018.

Bild 1
Bild 2
Bildtext (2 bilder): Sex AHTS-fartyg med helt integrerade lösningar från Wärtsilä.

Mer information om Wärtsilä Low Loss concept och ERN:
"Wärtsilä LLC helps achieve highest possible ERN number"

Mediakontakter

Magnus Miemois
Direktör för kraftlösningar, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1682
magnus.miemois@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä