Wärtsilä levererar ett 50 MW kraftverk till Hawaii för att underlätta integreringen av solenergi

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
27 oktober 2014 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att leverera ett 50 MW Smart Power Generation kraftverk till elbolaget Hawaiian Electric Company på ön Oahu. Kraftverket ska göra det lättare att integrera mer soldriven fotovoltaisk (PV) elproduktion på ön. Projektet kräver godkännande av Hawaii Public Utilities Commission, som reglerar allmännyttiga tjänster på Hawaii. Om det godkänns, kommer kraftverket enligt planerna att tas i drift under år 2017.

”Vi måste omvandla vår serviceportfölj för mer flexibel elproduktion med snabbare reaktionsförmåga för att kunna integrera mer förnybar energi, speciellt solenergi. Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen”, säger Jack Shriver, äldre ingenjör på Hawaiian Electric.

”Förbränningsmotorer (ICE) erbjuder en lösning som uppfyller våra krav, eftersom de reagerar snabbt, effektivt och kan drivas med flera olika bränslen,” tillägger han.

Kraftverket ska drivas med en blandning av biobränslen, som inkluderar flytande bränsle och naturgas när flytande naturgas (LNG) blir tillgängligt på ön, och det är en del av en plan för att minska öns beroende av olje- och kolbaserad elproduktion. Kraftverket kommer att bestå av sex Wärtsilä 34DF-motorer med en sammanlagd uteffekt på 50 MW. Kraftverket kommer att förläggas till Schofield Barracks militärbas, som ligger ungefär 40 kilometer från Honolulu.

Solenergikapaciteten ökar exponentiellt i Hawaii. Enligt Interstate Renewable Energy Council har Hawaii den högsta installerade PV-systemkapaciteten per capita i USA, med 255 watt per person. Medeltalet i USA är 37,9 watt per person. Ungefär 12 procent av alla egnahemshus i Hawaii har solpaneler.

Hawaiis officiella mål är att öka andelen förnybar energi från 15 procent år 2015 till 25 procent år 2020 och 40 procent år 2030. Hawaiian Electric ligger dock redan nu på över 18 procent, högre än målet för år 2015, och företaget lade nyligen fram en plan som skulle göra att man överskrider 65 procent år 2030.

”För att kunna lyckas med detta behöver vi snabb reaktionsförmåga. Förbränningsmotorer har där en nyckelfunktion. Vi kan starta upp dem flera gånger om dagen, uppnå fullast på snabbare än 10 minuter och stänga av dem när vi inte behöver dem. Vartefter att mängden solenergi på ön fortsätter att öka kommer vi att nå en punkt då vi under soliga dagar behöver dra ner på våra existerande ångenheter mer än de har planerats för,” säger Shriver.

”Solenergi kommer och går. Man behöver något snabbt för att fylla ut luckorna,” säger Wayne Elmore, regiondirektör på Wärtsilä.

”Vi är förtjusta att igen märka att vår Smart Power Generation-teknik är en perfekt ledsagare till variabel förnybar energi. Snabb backupförmåga inte bara stöder utan möjliggör mycket mer vind- och solenergi. Det här är av yttersta vikt för hållbara kraftsystem.”

Wärtsilä har en lång tradition av att balansera vindparkers uteffekt med kraftverk på den amerikanska kontinenten. Det senaste projektet är ett 225 MW vindintegrerat kraftverk som just nu byggs i Oregon, och planeras tas i bruk i början av år 2015. Wärtsiläs totala installerade kraftproduktionskapacitet i USA är ca 2400 MW. I Hawaii har Wärtsilä tidigare levererat två kraftverk med en sammanlagd kapacitet på 38 MW till öarna Kauai och Maui.

Enligt en ny rapport som gjorts av Internationella energirådet (IEA) är ICE en lovande teknik för vind- och solenergi. I en jämförelse mellan olika flexibla kraftsystemsresurser säger IEA-rapporten att gasdrivna ICE-kraftverk bygger på en väldigt välutvecklad teknik och är kostnadsmässigt konkurrenskraftiga jämfört med OCGT (Open Cycle Gas Turbines). IEA noterar att tillväxten för ICE-kraftverk faktiskt överskrider turbinbaserade teknikers. Enligt IEA är den viktigaste fördelen med motordriven produktion dess kapacitet att snabbt startas upp och stegras. Snabb reaktionstid är oumbärlig för att följa vind- och solenergins uteffekt så noga som möjligt. Resultaten publicerades i IEA:s rapport Energy Technology Perspectives 2014.

Länk till foto: Solenergi i Hawaii
Bildtext: Det finns fler än 40 000 solinstallationer på hustak i Hawaii, de flesta av dem på huvudön Oahu. Den varierande produktionen är utmanande för kraftnätsoperatörer.

Länk till tabell: Solenergikapacitet i Hawaii 2007–2013
Bildtext: Solenergikapaciteten i Hawaii har ökat 80-faldigt på sju år. Utan ordentlig backupförmåga är den intermittenta produktionen svår att absorbera i nätet.
Källa: Interstate Renewable Energy Council: US Solar Market Trends 2007–2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Wayne Elmore
affärsutveckling
Wärtsilä North America, Inc.
Tel: +1 281 233 6213
wayne.elmore@wartsila.com

Jussi Laitinen
kommunikationsdirektör
Wärtsilä Power Plants
Tel.: +358 50 4042006
jussi.laitinen_external@wartsila.com

Kort om Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Power Plants är en världsledande leverantör av kraftverk för flexibel baskraft på upp till 600 MW som drivs med olika gas- och flytande bränslen. Vi erbjuder unika lösningar för toppbelasting, reserv och belastningsspecifik energiproduktion, såväl som för balansering av intermittent energiproduktion. Wärtsilä Power Plants erbjuder också LNG-terminaler och distributionssystem. År 2014 har Wärtsilä 56 GW installerad kraftverkskapacitet i 170 länder världen över.
www.smartpowergeneration.com

Kort om Wärtsilä
Wärtsilä är världsledande på kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna, med stöd under produktens hela livscykel. Genom att betona teknisk innovation och total effektivitet kan Wärtsilä maximera miljö- och ekonomisk prestanda för våra kunders fartyg och kraftverk. År 2013 var Wärtsiläs totala omsättning 4,7 miljarder euro med ca 18 700 anställda. Företaget har verksamhet på fler än 200 platser i nästan 70 länder runtom i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä