Wärtsilä fick ytterligare en kraftverksorder från Brasilien

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
27 oktober 2005 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 27.10.2005

Wärtsilä har inom en kort tid fått ytterligare en order på ett kraftverk från Brasilien. Kraftverket som levereras till Manaus har en effekt på 83 MW, och värdet på affären är ungefär 45 miljoner euro. Kontrakten undertecknades i slutet av september.

Kraftverket levereras till det självständiga energibolaget Companhia Energetica Manauara, och det kommer att producera baskraft för elnätet i Manaus.

Till en början drivs kraftverket med olja, men när gasledningen till området blir färdig kommer det att ändras till gasdrivet. Omställningen möjliggörs av Wärtsiläs flerbränslemotorer. 

Att Wärtsilä valdes till leverantör berodde bl.a. på konkurrenskraftiga kostnader under hela livscykeln, möjligheten att konvertera anläggningen från olje- till gasdrivet kraftverk samt Wärtsiläs lokala servicestöd i regionen, där det redan finns flera kraftverk som levererats av Wärtsilä.  

Den beställda anläggningen är den femtonde som Wärtsilä levererar till Brasilien. Deras sammanlagda effekt är över 600 MW. Wärtsilä har drifts- och underhållsavtal med fyra av dessa anläggningar, vilkas sammanlagda effekt är 200 MW.

För tilläggsinformation vänligen kontakta Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tfn +358 10 709 5235. 

© 2020 Wärtsilä