Wärtsiläs huvudkontor i Helsingfors flyttar till Sundholmen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
27 september 2017 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har med arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ingått ett långtidshyresavtal till sin huvudkontorsverksamhet på Sundholmen. Efter att Wärtsilä under sommaren 2018 flyttar från Hagnäs till Sundholmen, får alla Wärtsiläs ca 500 anställda som arbetar i huvudstadsregionen jobba i en gemensam modern lokal på lite mindre än 11 000 kvadratmeter. Också Eniram, som förvärvades sommaren 2016 och som för tillfället har sitt verksamhetsställe på Busholmen, flyttar till nya lokaler.

Under sin 183 år långa historia har Wärtsilä alltid förnyat sig i takt med utvecklingen av sin affärsverksamhet. Just nu pågår i koncernen en period av omvandling till ett teknologiserviceföretag, vilket förutsätter helt nya slags lokaler. Wärtsiläs Helsingfors Campus kommer att utnyttja den senaste smarta tekniken samt främja nya arbetssätt och hållbar utveckling.

”Vår flytt till nya verksamhetslokaler ger oss en chans att förnya vår företagskultur och vårt dagliga arbete. Flytten stöder utmärkt Wärtsiläs tillväxtstrategi och mål att möjliggöra ett hållbart samhälle med hjälp av smart teknik", berättar Jaakko Eskola, Wärtsiläs koncernchef.

Verksamhetsutrymmen på Kolkajsgränden 2 blir lediga efter Danske Banks verksamhet och kommer att förnyas innan flytten tillsammans med Wärtsiläs personal och med hjälp av en utomstående konsult. Kontorsfastigheten på Sundholmen blev färdig år 2009 och har fått ett "BREEAM Very Good" -miljöcertifikat. Förnybara energiformer kommer att betonas i fastigheten genom att montera solpaneler på taket och förse parkeringshuset med rutor för elbilar.

Ytterligare information:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Tfn: +358 50 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. Wärtsilä maximerar miljöeffektiviteten och ekonomin för sina kunders fartyg och kraftverk genom att fokusera på hållbara innovationer och total verkningsgrad. År 2015 var Wärtsiläs omsättning 5 miljarder euro och antalet anställda ca 18 800. Företaget har över 200 verksamhetsställen i mer än 70 länder på olika håll i världen. Wärtsiläs aktier är listade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä