Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. reducerade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
27 september 2013 kl 14:00 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 25.9.2013 sålt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu underskrider en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 9.824.523 aktier, vilket motsvarar 4,98% av Wärtsiläs aktier och röster.
 
© 2020 Wärtsilä