Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation och Mitshubishi Heavy Industries inleder samtillverkning av lågvarviga motorer i Kina

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 september 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) och Mitshubishi Heavy Industries (MHI) grundar ett samföretag för tillverkning av stora lågvarviga marinmotorer i Kina. CSIC:s andel i det nya företaget är 50%, Wärtsiläs 27% och Mitsubishis 23%. Investeringen kommer att uppgå till ca 75 milj. euro, som fördelas över flera år. Tillverkningen kommer att inledas under fjärde kvartalet år 2008.

Samföretagets namn kommer att bli Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd (QMD). För att samföretaget skall kunna inleda sin verksamhet krävs officiella tillstånd, som borde erhållas före utgången av oktober 2006.

En central del av Wärtsiläs tillväxtstrategi

”Vi har som mål att förbättra våra tjänster till den kinesiska skeppsbyggnadsindustrin och därigenom förstärka marknadsandelen för lågvarviga motorer på den snabbt växande marknaden i Kina. Detta samprojekt är ett konkret belägg för vår strategi, som strävar till tillväxt tillsammans med våra partners”, säger Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson.

”För CSIC innebär samföretaget inte bara en ökning av produktionskapaciteten, utan även mycket mer. Samföretaget möjliggör en vidareutveckling av tekniken för fartygsmaskinerier. Denna målsättning främjas av det internationella samarbetet mellan Wärtsilä och MHI. Det förbättrade teknologiska kunnandet sporrar för sin del till tekniska innovationer hos CSIC, vilket ökar konkurrenskraften för skeppsbyggnaden i Kina och förbättrar marknadsandelen ytterligare”, säger Li Chang Yin, verkställande direktör för CSIC.

”Utvecklingsprojekt av den typ som QMD:s fabrik representerar förbättrar ryktet för Mitsubishi UE-motorerna på den globala skeppsbyggnadsmarknaden och ökar motorverksamheten i ett land, vars skeppsbyggnad expanderar kraftigt. Fabriken ger möjlighet att erbjuda Mitsubishi UE-motorer till rederier runt om i världen”, konstaterar Hiroo Uchimura, direktör för MHI Industrial Energy Power System Departments.

Stor efterfrågan i Kina

Skeppsbyggnadsindustrin i Kina expanderar kraftigt och behöver fler motorer än vad det lokalt för närvarande är möjligt att tillverka. Eftersom Kina har som mål att vara världsledande inom skeppsbyggnad före år 2020 kommer efterfrågan på lågvarviga motorer att öka på motsvarande sätt. QMD betjänar i första hand kinesiska varv. Det är också möjligt att exportera motorer till andra skeppsbyggnadsmarknader, till exempel Europa och Indien.

Fortsättning på samarbetet

Samföretaget QMD är en fortsättning på Wärtsiläs och CSIC:s samarbete som inleddes år 2005 med tillverkning av hjälpmotorer. Tillsammans med MHI har Wärtsilä samarbete i form av en strategisk allians inom produktutvecklingen av tvåtaktsmotorer.

Tvåtaktsmotorer med Wärtsiläs och MHI:s licens 

Samföretaget QMD:s fabrik kommer att tillverka stora marinmotorer för kinesiska varv. Företaget kommer att med Wärtsiläs och MHI:s licens utveckla, tillverka och sälja energisparande och miljövänliga lågvarviga marina tvåtaktsmotorer av en ny generation. Fabriken kommer att byggas i Shanghai-regionen, där CSIC för närvarande grundar ett centrum för marinindustrin.
 
Lokalt nätverk av leverantörer 

QMD:s fabrik anlitar i så stor utsträckning som möjligt lokala leverantörer. Därigenom kan företaget påverka den lokala ekonomin och samtidigt kanalisera teknologiskt kunnande till lokala företag och lyfta standarden för deras produktion till världsklassnivå. QMD-fabrikens teknologiska betydelse framhävs av att fabriken utnyttjar Wärtsiläs och MHI:s forskning och produktutveckling i provkörningen av nya motorer.

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med 13 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC)

China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) är den största konstruktören av handels- och militära fartyg i Kina. CSIC har över 100 dotterbolag. I gruppen ingår sex varv, 48 industriella företag och 28 forskningsinstitut. Fabrikerna tillverkar fartygsutrustning. Bolaget har fyra motorfabriker. CSIC har 160.000 anställda i Kina.

Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI)

Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) har sitt huvudkontor i Tokyo, Japan. MHI hör till de världsledande tillverkarna av tunga maskiner. År 2005 uppgick omsättningen till 2.790 miljarder yen (ca 19 miljarder euro). MHI:s verksamhet omfattar skeppsbyggnad, stålkonstruktioner, kraftverk, kemiska fabriker, stålverk, miljöutrustning, maskineri för industriellt och allmänt bruk, flygplan, rymdraketer och luftkonditioneringssystem. Antalet anställda är 32.600.

Till marinindustrin levererar MHI ett brett produktsortiment, som omfattar dieselmotorer, turbiner, pannor, propellrar, däcksanordningar, vattenjettar, pumpar osv. Bolaget levererar högvarviga, medelvarviga och lågvarviga dieselmotorer samt service för olika typer av fartyg.

För ytterligare information kontakta gärna:

Clas-Eirik Strand
Verkställande direktör, Wärtsilä Switzerland Ltd
Telefon: +41 52 262 2266
e-mail: clas-eirik.strand@wartsila.com

 

Mr Weng Zhenping
Deputy Director, Planning & Development Department, CSIC
Telefon: +86 10 6804 7784
e-mail: wzp@csic.com.cn

Mr Tomoo Kuzu
Senior Manager, Marine Diesel & Machinery Business Section
Industrial Energy Power Systems Department, Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Telefon: +86 3 6716 3383
e-mail: tomoo_kuzu@mhi.co.jp

© 2020 Wärtsilä