Förvärvet av Vik-Sandviks norska fartygsdesignbolag slutfördes

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 augusti 2008 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har erhållit samtliga relevanta godkännanden av berörda myndigheter i Norge för förvärvet av fartygsdesignkoncernen Vik-Sandvik. Förvärvet har nu slutförts för Vik-Sandviks norska bolag Vik-Sandvik AS, Vik-Sandvik Marine Services AS och Skipkonsulent AS. Dessa bolag utgör huvuddelen av förvärvet.

Wärtsilä meddelade i början av juli om förvärvet av Vik-Sandvik, ett ledande, självständigt bolag, som erbjuder tjänster inom design och teknik till rederier och varvsindustrin världen över.

Detta företagsförvärv är ett viktigt steg i Wärtsiläs strategi att förstärka sin ställning som en leverantör av helhetslösningar och att vara den mest uppskattade partnern för sina kunder. Wärtsiläs målsättning är att bli den ledande leverantören av tjänster för fartygsdesign inom ett flertal olika segment.

Vik-Sandvik kommer att integreras med Wärtsiläs Ship Design -enhet inom Ship Power -affärsområdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arne Birkeland
Verkställande direktör, Wärtsilä Norway AS
Direktör, Ship Power, Ship Design
Tel: +47 534 229 71

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä