Wärtsilä går in på järnvägsmarknaden genom samföretag med Transmashholding i Ryssland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
27 maj 2010 kl 17:45 E. Europe Standard Time

Samföretaget mellan Wärtsilä och Transmashholding är ett strategiskt viktigt steg i utvidgandet av Wärtsiläs affärsverksamhet till järnvägsmarknaden och ger Wärtsilä ett starkare industriellt fotfäste i Ryssland.

Wärtsilä har undertecknat ett samföretagsavtal med det ryska företaget Transmashholding (TMH) för tillverkning av moderna mångsyftes dieselmotorer i Ryssland. Motorerna, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20 -motorn, kommer att användas i växellok samt i olika marin- och krafttillämpningar. De två företagen kommer att planera en järnvägsapplikation tillsammans. Wärtsilä och TMH kommer även att utvärdera utvidgandet av samföretagets verksamhet till utveckling och tillverkning av övriga dieselmotormodeller i framtiden.

Värdet på Wärtsiläs investering i samföretaget är cirka 30 milj. euro och tillverkningen av motorerna planeras börja 2012. Slutförandet av affären kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas under de kommande månaderna.

Avtalet undertecknades idag i Villmanstrand i Finland, i Rysslands premiärminister Vladimir Putins och Finlands statsminister Matti Vanhanens närvaro.

”Samföretaget mellan Wärtsilä och Transmashholding är ett strategiskt viktigt steg i utvidgandet av Wärtsiläs affärsverksamhet till järnvägsmarknaden. Det erbjuder Wärtsilä en lovande möjlighet att utnyttja sin starka kompetens och expertis inom avancerad motor- och modern tillverkningsteknik. Detta skapar potential för ökad försäljning av Wärtsiläs produkter och tjänster utöver våra traditionella marin- och energimarknader”, säger Ole Johansson, koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp.

”Wärtsilä har en stark erfarenhet och påvisade meriter i implementeringen och utvecklingen av avancerade dieselmotor- och modern tillverkningsteknologi”, säger Andrej Andreev, generaldirektör för Transmashholding.

Enligt avtalet kommer Wärtsilä och TMH att bilda ett 50/50-ägt holdingbolag för att etablera och driva en ny motorfabrik i Penza i Ryssland för montering och testning av motorer samt för tillverkning av vissa större motorkomponenter. Den årliga tillverkningen för järnvägs-, marin- och kraftverksmarknaderna uppskattas uppnå 250-300 motorer. En stor del av tillverkningen kommer att riktas till den ryska marknaden medan en mindre del förmodligen kommer att exporteras utanför Ryssland.

En ny version av Wärtsilä 20 -motorn, som utvecklas specifikt för växellok, kommer att tillverkas i den nya fabriken. Växellok används i bangårdar för att koppla ihop och koppla isär tågvagnar samt för att flytta tågvagnar.

Samföretaget ger Wärtsilä ett starkare industriellt fotfäste i Ryssland, och erbjuder betydande motorförsäljningsmöjligheter till järnvägsmarknaden där Russian Railways, ett av världens största järnvägsföretag, planerar en modernisering av lokflottan. Det finns även möjligheter på offshore-, marin- och kraftverksmarknaderna. Tillväxtmöjligheterna inom servicemarknaden är också av intresse för Wärtsilä.

Samföretaget är det senaste steget i samarbetet mellan de två företagen. År 2007 undertecknade Wärtsilä och Bryansk Engineering Works (BMZ), ett tillverkningsdotterbolag till Transmashholding, ett licensavtal för tillverkning av Wärtsiläs lågvarviga marina dieselmotorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ole Johansson
Koncernchef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5601
ole.johansson@wartsila.com

Per Hansson
Direktör, koncernutveckling
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5668
per.hansson@wartsila.com

Mr Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, vänligen kontakta

Josephine Mickwitz
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 400784889
josephine.mickwitz@wartsila.com

Transmashholding i korthet
Transmashholding är Rysslands största tillverkare av lok och annan rälsutrustning. Dess produkter inkluderar även marinmotorer och små modulbaserade kraftverk. År 2009 uppgick Tansmashholdings omsättning till 1,9 miljarder euro. Företagets huvudkontor är i Moskva. TMH är ett privatägt företag vars största aktieägare består bland annat av Russian Railways. Alstom har kommit överens om att förvärva 25 procent av TMH i en transaktion som slutförs under 2010. www.tmholding.ru

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

Wärtsilä i Ryssland
Wärtsilä Vostok, som är Wärtsilä Oyj Abp:s officiella representationskontor i Ryssland, erbjuder sina kunder kompletta kraftlösningar och tjänster för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Det första representationskontoret öppnades år 1979 i Moskva. Wärtsilä har för närvarande verksamhet i fyra enheter i Ryssland med totalt 132 anställda. Enheterna ligger i Moskva, Vladivostok, Murmansk och huvudkontoret i Sankt Petersburg.

Bilder

Bild av ny version av Wärtsilä 20 -motorn
Denna nya version av Wärtsilä 20 -motorn utvecklas specifikt för växellok. Motorn kommer att tillverkas i en ny fabrik i Penza i Ryssland. Fabriken etableras och drivas av ett holdingbolag, som gemensamt ägs av Wärtsilä och Transmashholding. Tillverkningen av motorerna planeras börja 2012.

Underteckningsbilder:

Bild 1
Bild 2
Bild 3
I bilderna: Andrej Andreev, generaldirektör för Transmashholding; Rysslands premiärminister Vladimir Putin; Finlands statsminister Matti Vanhanen; Ole Johansson, koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp

© 2020 Wärtsilä